Εγγραφή χρήστη

Παρακαλούμε εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να δημοσιεύσετε βιογραφικά ή εργασίες. Εάν εγγραφείτε ως εργοδότης, μετά την εγγραφή, θα μπορείτε να αναζητήσετε βιογραφικά και να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των υποψηφίων.