Assistant Auditor - Audit

Deloitte
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Assistant Auditor - Audit - Accounting & Auditing


#DiscoveringDeloitte

At Deloitte, the spirit of the excellence is part of our DNA. We strive to hire the brightest minds from all around the globe, allowing us to excel in both long-term strategic thinking and business improvement implementation as the undisputed global leader in professional services. We are committed to delivering impacting results for diverse private and public organization clients, linking our peerless talent in audit with unrivalled opportunities for impact – committing ourselves to sustainable growth and investment in our employees’ development and inclusion along the way.

Our culture is rooted in profound shared values. Our values guide us as we live our purpose to serve our clients with quality and distinction, inspire our people to work collaboratively to deliver value, actively contribute to society, and lead the profession by challenging ourselves to do what matters most. Deloitte’s values are what unite us across cultures and geographies, and ultimately help us earn the trust and respect of our people, clients, and society.

We believe that our differences enable us to #makeanimpactthatmatters.


#ChooseDeloitteif:

 • You want to work with inspiring, enthusiastic, and supportive people with diverse geographical and academic backgrounds and extensive skills
 • You get excitement in handling clients shifting priorities and accomplish tasks in a challenging, fast-paced environment
 • You like to nurture people and share your knowledge with others


#YourRole

Your role as an Assistant Auditor will focus on the delivery of client engagements by exercising effective communication and relationship-building skills and contributing to the priorities of the team and the business. In this role, you will commit to personal learning and development, act as a brand ambassador and grasp opportunities to make an impact by delivering exceptional client services.

During your tenure as an Assistant Auditor, you will demonstrate and develop your ability to:

 • Identify and embrace our purpose and values and put this into practice in your professional life.
 • Develop self by actively seeking for growth and share knowledge and experiences with the other members of the team.
 • Seek for opportunities to challenge yourself and team with others.
 • Understand objectives for clients and for Deloitte and align your work and objectives toward them.
 • Build good relationships and communicate effectively.


#WinningRequirements

Specifically, candidates should possess the following attributes:

 • University degree in Accounting, Auditing, Economics, Business Administration, Finance, Statistics, Mathematics and other relevant areas
 • Master’s Degree in Accounting, Economics, Business Administration, Finance, Statistics or other relevant areas will be considered a strong asset
 • Relevant work experience will be considered an asset (e.g. internships, summer positions)
 • Strong oral and written Greek & English language communication skills. Desired level of English language qualification: Proficiency
 • Computer literacy (Word, PowerPoint, especially advanced knowledge of Excel is essential)
 • Strong organizational skills
 • Focus on delivering work of high quality by making appropriate use of tools, guidance and methodology
 • Act with honesty and integrity and build a foundational knowledge of ethical and professional standards
 • Work effectively as part of a team to deliver the audit and understand how their role integrates into the wider engagement team
 • Commitment to gaining exposure to multiple industries
 • Military obligations fulfilled for male candidates


#AboutAudit

Our Audit practice delivers to clients audit assurance and advisory services of the highest quality. We cover a wide range of industries and markets, from financial services in multinational corporations to smaller, owner-managed businesses. As the commercial world grows ever more fiercely regulated, the role of corporate auditor is now spot-lit as never before. Our distinctive audit approach and investment in technology enables our Audit team to deliver seamless global accounting and auditing services. We are forward thinking, risk focused, and insights based.


#AboutDeloitte

Our Services

Deloitte offers integrated services that include Audit and Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax and Legal. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world. We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.


Our Purpose

We are led by a purpose, to make an impact that matters with clients, people and society. This purpose defines who we are and what we stand for. It's not about being the biggest. It’s about being the first choice for the largest and most influential clients, and the first choice for the best talent.


Build your legacy with us. Aim higher: join Deloitte now!


This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants. Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. (“DCM”) countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/ about to learn more. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500 companies. Learn how Deloitte’s approximately 411,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com. This communication contains general information only, and Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, is not, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte organization shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. Deloitte organization refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities collectively.

2024 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Cross Border Talents
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Are you fluent in Norwegian with a passion for customer service? Elevate your career as a Remote Norwegian-Speaking Customer Advisor in the scenic landscapes of Greece. Whether you're a seasoned professional or embarking on a new career path, this remote...
Αθήνα
Economy Green Energy
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η εταιρεία Economy Green Energy, Επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό Γραφείου Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των Ενεργειακών Συστημάτων Θέρμανσης & παραγωγής ΖΝΧ με Ηλιακά Συστήματα.                                                                            Ειδικότερα εμπορεύεται & εγκαθιστά : Αντλίες Θερμότητας - Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση -...
Αθήνα
A. PISPINIS P C
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αρμοδιότητες Φόρτωση και Μεταφορά εμπορευμάτων εντός Λεκανοπεδίου Αττικής Διαχείριση αποθήκης Παροχές Πενθήμερη πλήρης απασχόληση (8ωρο) Σύμβαση Αορίστου χρόνου Σταθερός μισθός Απαραίτητα προσόντα Δίπλωμα οδήγησης  Β’  Γνώση του λεκανοπεδίου Αττικής Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά Συνέπεια και υπευθυνότητα Προϋπηρεσία...
Αθήνα