Οδηγοί - Ανεφοδιαστές Αεροσκαφών με δίπλωμα Ε' κατηγορίας

GISSCO
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Στην GISSCO είμαστε οι βασικοί υποστηρικτές της ανάπτυξης των αεροπορι-κών μεταφορών στην Ελλάδα, με παρουσία σε πάνω από 23 Αεροδρόμια της χώρας. Το εξαιρετικό δυναμικό της εταιρίας σε συνδυασμό με τεχνολογικά «έξυπνες» λύσεις αποτελούν τους πυλώνες λειτουργίας μας .

Στην GISSCO είμαστε αφοσιωμένοι στην συνεχή βελτίωση του προσωπικού, της τεχνολογίας και των διαδικασιών λειτουργίας μας καθώς και στην μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, συνεισφέροντας σε ένα «καθαρό» μέλλον και ζητούμε να προσλάβουμε :

Οδηγούς - Ανεφοδίαστές Αεροσκαφών για τις Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της Εταιρείας, στους παρακάτω Αερολιμένες :

 • Ακτίου -Πρεβέζης
 • Ζακύνθου
 • Ηρακλείου
 • Θεσσαλονίκης
 • Καβάλας
 • Κέρκυρας
 • Κεφαλονιάς
 • Κω
 • Μεγάρων
 • Μυκόνου
 • Μυτιλήνης
 • Ρόδου
 • Σαντορίνης
 • Χανίων
Κύρια καθήκοντα ανεφοδιαστού αεροσκαφών

Μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση με βάση τις λειτουργικές διαδικασίες της Εταιρείας που καλύπτουν το αντικείμενο , την οποία θα παρέχει η Εταιρεία προς τον εργαζόμενο, θα ασχολείται με την διαχείριση του αεροπορικού καυσίμου (παραλαβή , αποθήκευση , διακίνηση προς τα αεροσκάφη) τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων του καυσίμου και του εξοπλισμού .

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας
 • Εμπειρία οδήγησης οχημάτων που απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας , τουλάχιστον 3-5 χρόνια .
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Γνώση Αγγλικών

Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συναφή κλάδο ,καθώς Πτυχίο ΤΕΙ, Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ,θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα και συνέπεια , το ομαδικό πνεύμα και το υψηλό κίνητρο για δυναμική συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Παροχές:

Οικονομικές απολαβές :
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Εταιρικό – Ομαδικό Ασφαλιστικό πρόγραμμα και με κάλυψη προστατευόμενων μελών
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης σε νέα αντικείμενα, ευκαιρίες ανάπτυξης
 • Περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στο σεβασμό, συνεργατικότητα, αριστεία, ευελιξία και συνεχών δημιουργικών προκλήσεων
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα , έως 24.06.2024.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Accenture Greece
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Do you want to gain strong knowledge on Cloud Computing Platforms, such as Azure, Google Cloud and AWS?Do you want to grow professionally as a Cloud Engineer being able to design, develop and deploy modular Cloud based solutions?If you are...
Αθήνα
ITT Inc.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
The purpose of the Cloud Data Ops Engineer is to develop and maintain analytical data flow solutions for multiple projects across businesses using multiple cloud technologies.The Cloud Data Ops Engineer will work in a dynamic environment with a variety of...
Αθήνα
Teleperformance Greece
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Are you passionate about everything online, with an eye for details? Become a member of our strong content moderators team for the leading social media! As a social media content moderator you will review, categorize and moderate business content, helping...
Αθήνα