Διευθυντής Έργων – Πολιτικός Μηχανικός

HR PARTNERS
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Θεσσαλονίκη
Διευθυντής Εργων – Πολιτικός Μηχανικός

Είστε Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών ή βιομηχανικών έργων? Εχετε εμπειρία σε εργασία εργοταξίου και στη διοίκηση ομάδας? Αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας εντός καταξιωμένης κατασκευαστικής εταιρίας leader στον κλάδο της, η οποία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, καινοτομία, σταθερότητα και άριστο εργασιακό περιβάλλον? Αν απαντήσατε θετικά στα παραπάνω, τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση Διευθυντής Έργων – Πολιτικός Μηχανικός.

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη και έλεγχος κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των εργασιών και της εκτέλεσης του, του προϋπολογισμού και των χρονοδιαγραμμάτων έργου
 • Διαχείριση των κατασκευαστικών πόρων όπως επίβλεψη υπεργολάβων, εργατικού δυναμικού, επιθεώρηση εργασιών, έλεγχος υλικών και έλεγχος ποιότητας
 • Εκπλήρωση συμβατικών όρων και διασφάλιση ότι το έργο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του πελάτη και πληροί τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί
 • Τακτικός έλεγχος προόδου εργασίας
 • Προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών για την πρόοδο του έργου και ανάλυση διαχείρισης πόρων και προϋπολογισμού
 • Διαχείριση νομικών απαιτήσεων. Διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, τη σύνταξη συμφωνιών και τη λήψη των απαιτούμενων αδειών
 • Ανάλυση, διαχείριση και εντοπισμός κινδύνων. Αξιολόγηση και έλεγχος της σωστής λειτουργίας του εργοταξίου και ολοκλήρωσης έργου
 • Παραλαβή εργασιών και παράδοση τμημάτων ή ολοκληρωμένου έργου
 • Εκπόνηση λογαριασμών/ πιστοποιήσεων εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI / TEI Πολιτικού Μηχανικού
 • Εμπειρία σε Οικοδομικά ή Βιομηχανικά Έργα, 5 - 7 έτη
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση H/Y, AutoCad, Microsoft Project, MS Office

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων θεμάτων
 • Τήρηση διαδικασιών
 • Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα

Παροχές:

 • Υψηλός ανταγωνιστικός σταθερός μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Extra παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα αμοιβών & παροχών
 • Εργασία σε ένα δυναμικό, ευέλικτο και ισότιμο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Οργανισμού

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
DRAXIS is an SME that focuses on developing real life environmental scientific solutions. Looking always ahead, we keep up with and interpret what is happening in day-to-day business, so as to offer custom-made tools, reflecting our commitment to be of...
Θεσσαλονίκη
LINK ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
H Link, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με 34 χρόνια τεχνογνωσίας σε παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αναπτύσσεται και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, εντάσσοντας στο δυναμικό της ικανά άτομα με γνώσεις και επαγγελματικό ήθος.Αναφερόμενος/η στο τμήμα Διπλογραφικών, οι κύριες...
Θεσσαλονίκη
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ζητείται υπάλληλος λογιστικού γραφείου για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα Προσόντα:Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε λογιστικό γραφείοΓνώση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας Καλή χρήση των προγραμμάτων της epsilon netΕκτιμάται θετικά η κατοχή και χρήση οχήματοςΠαροχές:Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως...
Θεσσαλονίκη