Καμαριέρα - Γλυφάδα

HotelBrain
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα  • 2-3 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση καμαριέρας σε ξενοδοχείο ή βίλλες.

  • Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

  • Οργάνωση , μεθοδικότητα, ταχύτητα και επαγγελματισμός.

  • Περιποιημένη εμφάνιση, ευγένεια , ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.


Παροχές:  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Link
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Job PurposeTo create long-term, trusting relationships with our customers and to oversee a portfolio of assigned customers, develop new business from existing clients and actively seek new sales opportunities.Key Responsibilities And AccountabilitiesEnsure that your individual Sales and Profit Budget is...
Αθήνα
Req ID#: 375598Athens, Athens, GRJob DescriptionAbout FoundeverFoundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we’re the team behind the best experiences for +750 of the world’s leading and digital-first brands. Our...
Αθήνα
Req ID#: 256517Athens, Athens, GRJob DescriptionAbout FoundeverFoundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we’re the team behind the best experiences for +750 of the world’s leading and digital-first brands. Our...
Αθήνα