Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης

ICAP RECRUITMENT SOLUTIONS
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα
Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό κορυφαίας εταιρείας στον κλάδο της διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έδρα στον Χολαργό, αναζητούμε στέλεχος για την κάλυψη της θέσης:

Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης – (Ref. 5554 /BS/ESS/GR)

Το Στέλεχος θα είναι υπεύθυνο για την ορθή τιμολόγηση υπηρεσιών και κατανομή των δαπανών στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Κύριες Αρμοδιότητες:
 • Διαχειρίζεται τα τιμολόγια προμηθευτών και είναι υπεύθυνο για τον επιμερισμό αυτών στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Πραγματοποιεί προπαρασκευαστικές εργασίες (συμφωνίες, λήψη στοιχείων τιμολόγησης κ.α.) για την έκδοση των τιμολογίων κατανομής δαπανών
 • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων επιμερισμού κοινοχρήστων δαπανών
 • Εισηγείται αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών
 • Προβαίνει στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων
 • Συμμετέχει σε διαδικασίες ad hoc αναλύσεων και διαχείρισης δεδομένων
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των λογιστικών και οικονομικών κανονισμών, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο
 • Φροντίζει για την τακτική ενημέρωση της βάσης δεδομένων πελατών
 • Επικοινωνεί με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για ενημέρωσή τους σχετικά με καθορισμένες ειδικές προσφορές - κίνητρα

Απαραίτητα Προσόντα:

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης, ειδικότερα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office, κυρίως Excel
 • Γνώση λογισμικού τιμολόγησης και εξοικείωση με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής
 • Εξαιρετικές αριθμητικές και αναλυτικές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας


Παροχές:

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μισθό
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας και Ζωής.
 • Ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Patrique Mercier Recruitment
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Join our team as a Spanish Speaking Content Moderator in beautiful Athens, Greece!Are you ready to take the leap into a rewarding career with no prior experience required? At Patrique Mercier Recruitment, we’re excited to offer a fantastic opportunity for...
Αθήνα
Link
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Job PurposeTo create long-term, trusting relationships with our customers and to oversee a portfolio of assigned customers, develop new business from existing clients and actively seek new sales opportunities.Key Responsibilities And AccountabilitiesEnsure that your individual Sales and Profit Budget is...
Αθήνα
Η ICAP Outsourcing Solutions, ηγέτιδα στο τομέα της παροχής υπηρεσιών, στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της, αναζητά νέα μέλη για την ομάδα της εξυπηρέτησης πελατών (εισερχόμενες επικοινωνίες) του CONTACT CENTER για λογαριασμό συνεργάτη της, μεγάλο και κορυφαίο E-shop.Πρόκειται για: 6ωρη...
Αθήνα