ΛΟΓΙΣΤΗΣ

MATRIX PACK ΑΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Η MATRIX PACK, βιομηχανία που δραστηριοποιείται στον Τομέα Συσκευασίας Τροφίμων, με μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ & παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων επιθυμεί να προσλάβει για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα


Λογιστή.


Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Λογιστηρίου και μεταξύ άλλων θα έχει την ευθύνη για: • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων (MyData), χαρακτηρισμός εξόδων, συμφωνία εσόδων – εξόδων με λογιστικά βιβλία.

 • Προετοιμασία και επεξεργασία λογιστικών αναφορών & δηλώσεων.

 • Συμμετοχή στις εργασίες κλεισίματος και προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων. • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων (MyData), χαρακτηρισμός εξόδων, συμφωνία εσόδων – εξόδων με λογιστικά βιβλία.

 • Προετοιμασία και επεξεργασία λογιστικών αναφορών & δηλώσεων.

 • Συμμετοχή στις εργασίες κλεισίματος και προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων.


Απαραίτητα προσόντα • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο (κατά προτίμηση σε παραγωγική εταιρεία)

 • Εξοικείωση με την πλατφόρμα MyData

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ. Η γνώση του συστήματος ERP Entersoft θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν.

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικών & MS Office

 • Οργανωτικές δεξιότητες

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους


Τι προσφέρουμε • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

 • Συνεχή εκπαίδευση

 • Προοπτικές εξέλιξης εντός της εταιρείας

 • Αποδοχές ανάλογες προσόντων


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] αναγράφοντας στο θέμα «ΛΟΓΙΣΤΗΣ».

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Req ID#: 375588Athens, Athens, GRJob DescriptionAbout FoundeverFoundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we’re the team behind the best experiences for +750 of the world’s leading and digital-first brands. Our...
Αθήνα
SYKES
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Req ID#: 380606Athens, Athens, GRJob DescriptionAbout FoundeverFoundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we’re the team behind the best experiences for +750 of the world’s leading and digital-first brands. Our...
Αθήνα
SYKES
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Req ID#: 382401Athens, GR, 104 34Job DescriptionAbout FoundeverFoundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we’re the team behind the best experiences for +750 of the world’s leading and digital-first brands....
Αθήνα