Data Analyst / Business Intelligence

Concentrix
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

We are seeking a talented Data Analyst/Business Intelligence (BI) professional to join our team. This role is instrumental in driving data-driven decision-making and providing valuable insights to support strategic initiatives. As a Data Analyst/BI, you will be responsible for collecting, analysing, and interpreting data to help guide business strategies and optimize performance.


Responsibilities:

Data Collection and Analysis:

· Gather and compile data from various sources, including databases, spreadsheets, and other systems.

· Perform thorough analysis to identify trends, patterns, and correlations within the data.

Business Intelligence Reporting:

· Develop and maintain business intelligence reports, dashboards, and visualizations to present key findings to stakeholders.

· Provide actionable insights to support strategic decision-making and drive business growth.

Data Interpretation and Insights:

· Interpret complex data sets and translate findings into understandable insights and recommendations.

· Collaborate with cross-functional teams to communicate insights and facilitate data-driven discussions.

Performance Monitoring and Optimization:

· Monitor key performance indicators (KPIs) and metrics to track business performance and identify areas for improvement.

· Work closely with stakeholders to develop strategies for optimizing business processes and driving efficiency.

Data Quality Assurance:

· Ensure data accuracy, integrity, and consistency through regular data validation and quality assurance processes.

· Identify and address data anomalies or discrepancies to maintain data reliability.

Ad Hoc Analysis and Special Projects:

· Conduct ad hoc analysis and support special projects as requested by management or other stakeholders.

· Provide analytical support for strategic initiatives, market research, and business development efforts.


Qualifications:

· Bachelor's degree in a Computer Science/Math/Engineering/Physics

· Proven experience (at least 2 years) as a Data Analyst, Business Intelligence Analyst, or similar role.

· Proficiency in SQL and experience with database management systems (e.g., MySQL, SQL Server, Oracle).

· Excel proficiency, experience with Macros and data modelling

· Experience with business intelligence tools such as Power BI, Tableau, or QlikView.

· Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to interpret complex data sets.

· Excellent communication and presentation skills, with the ability to convey technical concepts to non-technical audiences.

· Strong attention to detail and a commitment to data accuracy and integrity.

· Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.

· Familiarity with statistical analysis and data visualization techniques is a plus.


If you are passionate about leveraging data to drive business success and thrive in a dynamic, collaborative environment, we encourage you to apply for this exciting opportunity. Join us in shaping the future of our organization and making a meaningful impact through data-driven insights and analysis.


What's in it for you:

We challenge conventions to deliver outcomes unimagined by creating customer experiences that go beyond WOW. That’s why we significantly invest in our people, our infrastructure, and our capabilities to ensure long-term success for both our teams, our customers, and YOU. And we'll invest in you to help you reimagine and grow your career.

In this role, we offer benefits that help support your unique lifestyle:

  • Indefinite contract
  • Competitive remuneration package (14 Salaries/year)
  • 20%-25% monthly performance bonus
  • Daily Cash Voucher in Up Hellas Mastercard
  • Private health insurance + Dental Care
  • Opportunities for international Career through the Concentrix International Mobility program
  • A challenging working environment
  • Employee events
  • Free gym, well-being activities, and a rooftop cinema with Acropolis views
  • Enjoy with your co-workers your lunch break at our new Restaurant


Concentrix is an equal opportunity employer

We're proudly united as one team, one company, globally. We're committed to equal employment opportunities for all candidates and a work environment free from discrimination and harassment. All our recruitment practices are based on business needs, job requirements, and professional qualifications, without regard to race, age, gender identity, sexual orientation, religion, ethnicity, family or parental status, national origin, disability, or any other classification protected by applicable national laws.

Eligibility to work:

In accordance with Greek law, only applicants who are legally authorized to work in EU will be considered for this position.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ζητείται Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια από την ιδιωτική ψυχιατρική κλινική Άγιος Γεώργιος στο Διόνυσο Αττικής.Πενθήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106211046 (Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα -Παρασκευή: 8:30-13:30)Απαραίτητα Προσόντα:Παροχές:
Αθήνα
ADECCO Human Resource Services
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής...
Αθήνα
ΔΑΚΩΝ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων ΔΑΚΩΝ ΑΕ ( www.dacon.gr) αναζητά διπλωματούχο Αρχιτέκτονα.Παρακαλώ στείλτε το CV - Portfolio σας στο παρακάτω email:[email protected]τηλ. 2106913055λ.κηφισιας 124αθηνα 115 26Απαραίτητα Προσόντα:Απαραίτητα προσόντα:– 2+ χρόνια εμπειρίας– Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D & 3D– Δημιουργικότητα και πνεύμα συνεργασίαςΠαροχές:Το...
Αθήνα