Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Έργου

DIOLKOS DEVELOPMENT I.K.E.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Απαιτήσεις: • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

 • Τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office και Autocad.

 • Γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα.

 • Ικανότητα αποδοτικής εργασίας για την επίτευξη της εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργων.

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

 • Ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης.

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.

 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας.


Βασικές αρμοδιότητες της θέσης: • Επίβλεψη των εργασιών επί τόπου στο έργο και τήρηση του καθημερινού προγράμματος εργασιών.

 • Εφαρμογή των μελετών και προσαρμογή αυτών όπου απαιτηθεί σε συνεργασία με τους μελετητές του Έργου.

 • Διαχείριση υπεργολάβων.

 • Σύνταξη επιμετρήσεων.

 • Διαχείριση προμηθειών, μηχανημάτων και εξοπλισμού.

 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αδειών και των κανόνων ασφάλειας και υγεία.


Προσφέρουμε: • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.

 • Εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης.

 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.


Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Patrique Mercier Recruitment
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Join Us as a Czech Customer Support Consultant in Athens!Are you ready to kickstart your career in a vibrant and exciting environment? At Patrique Mercier Recruitment, we're dedicated to connecting top talent with thrilling career opportunities across Europe. We're now...
Αθήνα
Foundever
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
About Foundever Foundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we're the team behind the best experiences for +750 of the world's leading and digital-first brands. Our innovative CX solutions, technology...
Αθήνα
Recruitas
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
As a social media content moderator you will review, categorize and moderate business content, helping to build a better online user experience for billions of people all around the world.Our client is one of the leading Social Media companies worldwide...
Αθήνα