Ανειδίκευτοι Εργάτες (Βόρεια Προάστια)

ADECCO Human Resource Services
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Ανειδίκευτοι Εργάτες (Βόρεια Προάστια)

Περιγραφή Θέσης

  • Βοήθεια στις διαδικασίες της γραμμής παραγωγής και συσκευασίας
  • Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης
  • Φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απόφοιτοι Λυκείου
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε περιβάλλον εργοστασίου, ιδανικά στο τμήμα παραγωγής
  • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
  • Συνέπεια, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές:

  • Πλήρες πακέτο αποδοχών
  • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

myGwork - LGBTQ+ Business Community
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
This inclusive employer is a member of myGwork – the largest global platform for the LGBTQ+ business community. Org. Setting and ReportingResponsibilitiesThe United Nations Environment Programme (UNEP) is the leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes...
Αθήνα
myGwork - LGBTQ+ Business Community
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
This inclusive employer is a member of myGwork – the largest global platform for the LGBTQ+ business community. Org. Setting and ReportingResponsibilitiesThe United Nations Environment Programme (UNEP) is the leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes...
Αθήνα
Erma First
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Credit controller job description Job Description We are looking for a highly efficient and dynamic Credit Controller to join our Credit department. As a credit controller, you will administer the credit control function, ensuring all outstanding debts are collected on...
Αθήνα