Εργάτης Αποθήκης

INTROFEX
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Κορωπί

Η εταιρεία INTROFEX ΑΒΕΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας στον χώρο των ειδών διατροφής, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών της, αναζητά:

Εργάτη Αποθήκης

Περιοχή εργασίας: Κορωπί

Ο ρόλος

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για την διεκπεραίωση των παραλαβών Ά υλών.

Οι βασικές αρμοδιότητες:

  • Εκφόρτωση και παραλαβή παλετοποιημένων και χύδην φορτίων.
  • Έλεγχος και διαχωρισμός των εισαγόμενων ειδών.
  • Υποστηρικτικές διαδικασίες αποθήκης.
  • Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στον χώρο της αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον αποθήκης.
  • Επιθυμητή η γνώση χειρισμού παλετοφόρου.
  • Ομαδικότητα, προθυμία, υπευθυνότητα.

Παροχές:

  • Ολοκληρωμένο πακέτο αποδοχών και παροχών.
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

THEON INTERNATIONAL
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Theon Group is looking for a Software Application DeveloperTHEON develops and manufactures cutting-edge Night Vision, Thermal Imaging and Electro-Optical ISR systems for Military and Security applications in Europe with a global footprint. THEON began operations in 1997 in Greece, and...
Κορωπί
AUTO UNION
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής αναζητά οδηγό 9θέσιου αυτοκινήτου για 8ωρη πενθήμερη απασχόληση. Ωράριο / βάρδιες εργασίας 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 & 23:00 - 07:00 - Μισθός βασικός συν αργίες και νυχτερινά.Ο κάτοχος της θέσης θα είναι...
Κορωπί
EFA GROUP
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Software Application Developer Koropi, East Attica, Greece | Engineering Theon Group is looking for a Software Application DeveloperTHEON develops and manufactures cutting-edge Night Vision, Thermal Imaging and Electro-Optical ISR systems for Military and Security applications in Europe with a global...
Κορωπί