Βοηθός Λογιστής

DS Finance
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Αρμοδιότητες θέσης : • Εμπορική διαχείριση και γενική λογιστική με την χρήση λογιστικών προγραμμάτων.

 • Υποβολές δηλώσεων συμφωνητικών και δηλώσεων παρακρατούμενων

 • Λογιστικές καταχωρήσεις, υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών .

 • Καταχώρηση παραστατικών δαπανών, αγορών, παγίων, μισθοδοσίας, εισπράξεων, πληρωμών, αξιογράφων και συμφωνία των αντίστοιχων λογαριασμών γενικής λογιστικής εμπορικού.

 • Διαχείριση φακέλων εισαγωγών, προγραμμάτων επιδοτήσεων

 • Συμφωνία προμηθευτών 

 • Έλεγχος και συμφωνία αποθήκης

 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών – προμηθευτών – πιστωτών – τραπεζών και συμφωνία εμπορικού με γενική λογιστική

 • Υποστήριξη γραφείου, Αρχειοθέτηση, Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, Διαχείριση αλληλογραφίας, διαχείριση αναλωσίμων.


Προσόντα: • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Λογιστικής ή Οικονομικών επιστημών

 • Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

 • Χρήση λογιστικών προγραμμάτων (γνώση προγραμμάτων SoftOne, Data Communication & Navision θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ & MS Office

 • Επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες

 • Έμφαση στο αποτέλεσμα, συνέπεια και επαγγελματισμός

 • Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν


Παροχές απασχόλησης: • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

 • Δυνατότητα επιμόρφωσης & εκπαίδευσης στο αντικείμενο εργασίας

 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας


Επίπεδο εμπειρίας : Με 5ετή προϋπηρεσία
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση
Τηλεργασία: Χωρίς τηλεργασία
Κατηγορία θέσης: Λογιστικά

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

DTS Systeme GmbH
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
As part of the DTS Group, DTS CLOUD SECURITY MonEPE supports customers, as an established IT service provider, in the focus areas data center, technology and security. With our two own certified German data centers and over 400 employees at...
Αθήνα
Munkahelyeink.hu
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Munkahelyeink.hu on behalf of:Teleperformance GreeceAre you an automobile enthusiast? Represent VW, the leading car manufacturer!Our collaboration with Volkswagen is getting stronger, creating new job opportunities for Polish-speaking talents!Hence, we are looking for people with good communication and soft skills, passionate...
Αθήνα
Munkahelyeink.hu
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Munkahelyeink.hu on behalf of:Teleperformance GreeceWe are looking for talent to provide customer support to people willing to take their video channels to the next level.Teleperformance collaborates with the world’s top online video sharing and social media platform, home to over...
Αθήνα