Καμαριέρα - Λευκάδα

HotelBrain
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα  • 2-3 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση καμαριέρας σε ξενοδοχείο ή βίλλες.

  • Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

  • Οργάνωση , μεθοδικότητα, ταχύτητα και επαγγελματισμός.

  • Περιποιημένη εμφάνιση, ευγένεια , ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.


Παροχές:  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

  • Παρέχεται Διαμονή & Διατροφή


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.


Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Kaderabotim.bg
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Kaderabotim.bg on behalf of:Teleperformance GreeceAre you familiar with digital cameras, printers & photocopiers? Join our Canon tech-support team!Would you like to get an in-depth experience in the world of photography and imaging? Teleperformance Greece collaborates with Canon, the leader in...
Αθήνα
Kaderabotim.bg
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Kaderabotim.bg on behalf of:Teleperformance GreeceAre you passionate about everything online, with an eye for details? Become a member of our strong content moderators team for the leading social media!As a social media content moderator you will review, categorize and moderate...
Αθήνα
SIN BURGER BAR
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Στο Sin burger bar, αναζητάμε υποψηφίους/ες για τις θέσεις Μάγειρα & βοηθού μάγειρα με ή χωρίς προϋπηρεσία στα burgers.Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944522168.Απαραίτητα Προσόντα:Παροχές:
Αθήνα