Insurance & Financial Services Consultant

ALLIANZ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Αναζητούμε να εντάξουμε 2 νέους/νέες με φιλοδοξίες, ενθουσιασμό, επικοινωνιακή και δυναμική προσωπικότητα στο "3ετές πλάνο ανάπτυξης Συμβούλων Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών" του Direct Agency Branch της ALLIANZ.  Εάν επιθυμείτε αξιοκρατική εξέλιξη και αντίστοιχες αμοιβές, εργασιακή σταθερότητα, ευελιξία, υποστηρικτικό περιβάλλον και σας ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα με μέθοδο και εγγυημένο αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με την ομάδα μας στο 210 6905540 & 694 6290165, email: [email protected]


Τι θα κάνετε • Δημιουργία και διατήρηση B2C και Β2B επαγγελματικών δικτύων βασισμένων στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, στην δημιουργία υπεραξίας και στον σχεδιασμό και προώθηση εξατομικευμένων ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών λύσεων.

 • Ανάπτυξη ποιοτικού και διαχρονικού χαρτοφυλακίου προγραμμάτων ζωής, υγείας, περιουσίας, αποταμίευσης, συντάξεων και επενδύσεων στην παγκόσμια αγορά.

 • Διερεύνηση αγοράς, εξεύρεση δυνητικών πελατών μέσω διασύνδεσης και συστάσεων, συναντήσεις εξεύρεσης - ανάλυσης ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών αναγκών.

 • Σχεδιασμός και παρουσίαση προτάσεων, διαπραγματεύσεις και πωλήσεις, εξυπηρέτηση αποζημιώσεων, επικαιροποίηση χαρτοφυλακίου, διαχείριση επενδυτικών πλάνων και διασταυρούμενες πωλήσεις.

 • Εξέλιξη με βάση προσωπικό σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, καθημερινή εκπαίδευση και δραστηριότητα επί του πεδίου, καταγραφή ενεργειών και αποτελεσμάτων, επίτευξη παραγωγικών στόχων και ποιοτικών KPIs χαρτοφυλακίου, συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων.

 • Ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και το επίπεδο αξιοπιστίας της ALLIANZ, τις εταιρικές πολιτικές, τον κώδικα δεοντολογίας, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών.


Τι αναζητούμε • Πτυχίο Πανεπιστημίου στους τομείς Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Ασφαλιστικών σπουδών ή αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.

 • Πολύ καλή χρήση MS Office, ψηφιακών μέσων και κοινωνικών δικτύων.

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Αντίληψη αγοράς, επαρκής κατανόηση εμπορικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων.

 • Επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις, την προώθηση υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών και προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα συνιστούν σημαντικά επιπρόσθετα προσόντα.

 • Δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ενσυναίσθησης, ομαδικότητας, αξιοπιστία, και ικανότητα δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης. 

 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία, δεξιότητες marketing, προγραμματισμού και οργάνωσης.

 • Εστίαση στην επίτευξη παραγωγικών στόχων και στην παροχή ανθρωποκεντρικής εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας.

 • Φιλοδοξία, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δημιουργικής ανάπτυξης σε ένα πολυεπίπεδο εργασιακό περιβάλλον με πιεστικά χρονοδιαγράμματα.


Τι προσφέρουμε • Καριέρα Συμβούλου υπό την αιγίδα της ALLIANZ, σε ένα αξιοκρατικό και ανθρωποκεντρικό επάγγελμα που εκσυγχρονίζεται ακολουθώντας το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, ψηφιοποιείται και αναδιοργανώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

 • Ανέλιξη σε θέση Management κατόπιν αξιολόγησης ικανοτήτων και αποτελεσμάτων.

 • «3ετές Πλάνο Ανάπτυξης Στελεχών» που περιλαμβάνει πακέτο οικονομικών απολαβών με μηνιαία αμοιβή πλήρως χρηματοδοτούμενη από την ALLIANZ, επαναλαμβανόμενες προμήθειες και πολλαπλά bonus συνδεδεμένα με ποσοτικά και ποιοτικά KPIs.

 • Ομαδικό πρόγραμμα ζωής και υγείας πλήρως χρηματοδοτούμενο από την ALLIANZ, καθώς ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με εταιρική επιδότηση εισφορών.

 • Εκπαίδευση και υποστήριξη για τις απαιτούμενες εξετάσεις πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ασκήσεως της ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης.

 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση “Financial Planning” σε συνεργασία με EFICERT, ΕΙΑΣ & Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αντίστοιχες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις Management σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

 • Συνεχής και διαχρονική επιμόρφωση με πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων, τεχνολογικών και ψηφιακών γνώσεων, ενημέρωσης για προϊόντα και τεχνικά θέματα.

 • Εκτενές πρόγραμμα ανταμοιβών και επιβράβευσης με συμμετοχές σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και πολυτελή ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτήσεις του περιγραφόμενου προφίλ και όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.  Εμείς στην ALLIANZ πιστεύουμε στη διαφορετικότητα, την συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες. Καλωσορίζουμε αιτήσεις ανεξαρτήτως εθνικότητας, καταγωγής, ηλικίας, φύλου, υπηκοότητας, θρησκείας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.  


Ποιοι είμαστε


Ο Όμιλος ALLIANZ είναι ένας παγκόσμιος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κυρίως στον κλάδο ασφάλισης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Επί 134 έτη, 122 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 70 χώρες βασίζονται στην τεχνογνωσία, την διεθνή εμβέλεια, την οικονομική δύναμη και την αξιοπιστία της ALLIANZ.  To 2023 περισσότεροι από 159.000 εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο πέτυχαν συνολικά έσοδα 153 δισεκατομμυρίων ευρώ. 


Η ALLIANZ Ελλάδος, μέλος του Ομίλου ALLIANZ, δραστηριοποιείται στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας κορυφαία ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες όπως ασφάλιση ζωής και υγείας, κατοικίας, περιουσίας, ατυχημάτων, συνταξιοδοτικά, αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα.  Προσφέρουμε επίσης εξειδικευμένες λύσεις για εταιρικούς και εμπορικούς πελάτες, προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία και το ανθρώπινο δυναμικό τους.  Επενδύουμε στην πελατοκεντρικότητα, στην ψηφιοποίηση και στην προσφορά ολοκληρωμένων προϊοντικών λύσεων. 


Είμαστε μία ισχυρή διεθνής κοινότητα που μοιράζεται γνώσεις και εμπειρίες και δεσμευόμαστε σε μία κουλτούρα όπου και τα δύο, άνθρωποι και αποτελέσματα, μετρούν.  Ενισχύοντας όλους και όλες μέσα στην ALLIANZ να μαθαίνουν και να εξελίσσονται, φροντίζουμε περισσότερο για το μέλλον αυτών που εξυπηρετούμε  - σε κάθε επικοινωνία με πελάτη, σε κάθε επιχειρηματική απόφαση και σε υπηρεσία ή προϊόν που προσφέρουμε. 


Μάθετε περισσότερα για εμάς στο www.allianz.gr

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

TTEC
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Bringing smiles is what we do at TTEC… for you and the customer. As a Business Development Sales Representative - French-English working onsite in Athens, Greece, you’ll be a part of creating and delivering amazing customer experiences while you also...
Αθήνα
Kaderabotim.bg
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Kaderabotim.bg on behalf of:Teleperformance GreeceDo you have strong Serbian (Montenegrin) skills? Represent one of the most innovative companies of the tobacco industry!In collaboration with the tobacco industry’s world leader – a pioneer in the design of smokeless products – Teleperformance...
Αθήνα
Η KBfootwear - μια απο τις κορυφαιες εισαγωγικες εταιρειες υποδηματων με παρουσια 40 και πλεον χρόνων στην Ελληνικη αγορά και αποκλειστικος αντιπροσωπος γνωστων διεθνους εμβελειας brands - προσφερει θεση στελεχωσης του εμπορικού τμήματός της ως sales representative/εξωτερικου πωλητη Β2Β, με...
Αθήνα