Sales Representative Λευκάδα

OTE Όμιλος Εταιρειών
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση μέσω συνεργαζόμενης με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ εταιρείας σε ιδιόκτητα καταστήματα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, τα οποία λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα COSMOTE


Περιγραφή Θέσης • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ

 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη

 • Προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη


Προφίλ Υποψήφιου:


·      Απολυτήριο Λυκείου – Απαραίτητο


·      Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους) – Απαραίτητο


·      Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών σε προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών ή / και προϊόντων Τεχνολογίας – Επιθυμητό


·      Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office – Απαραίτητο


·      Καλή γνώση αγγλικών (Επιπέδου Β2) – Απαραίτητο


Αναζητούμε ανθρώπους με: • Πελατοκεντρική προσέγγιση

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Ομαδικό πνεύμα

 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα

 • Πάθος για την τεχνολογία


Παρoχές : • Bonus επίτευξης στόχων

 • Προνομιακό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας , internet και τηλεόρασης και επιπλέον προσφορές

 • Κινητό τηλέφωνο σε προνομιακό πρόγραμμα

 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/05/2024


Κάνε αίτηση τώρα!


 


Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, ως ισχύει, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει με ευθύνη του υποψηφίου στην κατοχή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, οι οποίες είναι και ενεργούν ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί του για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να οριστεί συνάντηση συνέντευξης όπως και για την πρόσληψη αυτού.


 


Η  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ κι οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, μπορούν, χωριστά η καθεμία,  να ορίζουν εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό καθεμίας χωριστά. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για δύο (2) έτη.Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία τόσο έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ όσο και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρείων, το οποίο μπορεί να ασκήσει με αποστολή του αιτήματός του στο e-mail: [email protected]. Διευκρινίζεται ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του έναντι και των δύο υπευθύνων επεξεργασίας, ο υποψήφιος αποστέλλει αίτημα και στους δύο υπευθύνους επεξεργασίας χωριστά στα ανωτέρω e-mails. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Munkahelyeink.hu
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Munkahelyeink.hu on behalf of:Teleperformance GreeceDo you have strong Croatian skills? Represent one of the most innovative companies of the tobacco industry!In collaboration with the tobacco industry’s world leader – a pioneer in the design of smokeless products – Teleperformance Greece...
Αθήνα
BRINKS HELLAS
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η BRINK'S δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1982 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζομένους ως ηγέτης στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της διακίνησης χρηματικών αξιών και της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.Αυτή την περίοδο αναζητάμε Προσωπικό Ασφαλείας για την Παλλήνη! Ο ρόλος...
Αθήνα
Μεγάλος Ελληνικός Πολυεθνικός Όμιλος αναζητά εκπροσώπους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών τραπέζης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΤραπέζηςΠεριγραφή Ρόλου Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ιδιωτών πελατών σε εισερχόμενες κλήσεις μεγάλου Τραπεζικού Οργανισμού Διαχείριση και καταχώρηση αιτημάτων αναφορικά με ζητήματα καρτών και e-banking...
Αθήνα