Sales Representative Αττική

OTE Όμιλος Εταιρειών
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση μέσω συνεργαζόμενης με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ εταιρείας σε ιδιόκτητα καταστήματα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, τα οποία λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα COSMOTE


Περιγραφή Θέσης • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ

 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη

 • Προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη


Προφίλ Υποψήφιου:


·      Απολυτήριο Λυκείου – Απαραίτητο


·      Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους) – Απαραίτητο


·      Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών σε προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών ή / και προϊόντων Τεχνολογίας – Επιθυμητό


·      Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office – Απαραίτητο


·      Καλή γνώση αγγλικών (Επιπέδου Β2) – Απαραίτητο


Αναζητούμε ανθρώπους με: • Πελατοκεντρική προσέγγιση

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Ομαδικό πνεύμα

 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα

 • Πάθος για την τεχνολογία


Παρoχές : • Bonus επίτευξης στόχων

 • Προνομιακό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας , internet και τηλεόρασης και επιπλέον προσφορές

 • Κινητό τηλέφωνο σε προνομιακό πρόγραμμα

 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/05/2024


Κάνε αίτηση τώρα!


 


Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, ως ισχύει, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει με ευθύνη του υποψηφίου στην κατοχή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, οι οποίες είναι και ενεργούν ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί του για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να οριστεί συνάντηση συνέντευξης όπως και για την πρόσληψη αυτού.


 


Η  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ κι οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, μπορούν, χωριστά η καθεμία,  να ορίζουν εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό καθεμίας χωριστά. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για δύο (2) έτη.Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα
 πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία τόσο έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ όσο και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρείων, το οποίο μπορεί να ασκήσει με αποστολή του αιτήματός του στο e-mail: [email protected]. Διευκρινίζεται ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του έναντι και των δύο υπευθύνων επεξεργασίας, ο υποψήφιος αποστέλλει αίτημα και στους δύο υπευθύνους επεξεργασίας χωριστά στα ανωτέρω e-mails. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Συνοπτική Περιγραφή της Θέσης Εργασίας Ο Οδηγός θα έχει την ευθύνη της παραλαβής, του ελέγχου και της φόρτωσης των εμπορευμάτων από τα Κέντρα Διανομής των Πελατών της Εταιρείας, της έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς τους - σύμφωνα με τους εταιρικούς κανόνες...
Αθήνα
Mass Recruitment
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η ομάδα Hiring Solutions του kariera.gr αναζητά για λογαριασμό συνεργάτη, μεγάλης εταιρείας στον τομέα των τροφίμων, Pickers - Αποθηκάριους για τις κεντρικές αποθήκες στο Κορωπί. Αρμοδιότητες θέσης: Αποτελεσματική διαχείριση παραγγελιών. Συλλογή και τοποθέτηση των προϊόντων σε προκαθορισμένες θέσεις σύμφωνα με...
Αθήνα
Η εταιρεία KALLAS INCORPORATION A.E., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των πρώτων υλών τροφίμων αναζητά οδηγό φορτηγού οχήματος με έδρα τις Αχαρνές Αττικής.Απαραίτητα Προσόντα:Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίαςΚάτοχος διπλώματος Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφουΕυελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεσηΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσειςΓνώσεις...
Αθήνα