Πολιτικός Μηχανικός για το τμήμα Asset Management

Delfi Partners & Company
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

H Delfi Partners αναζητά να εντάξει Πολιτικό Μηχανικό στο τμήμα Asset Management στο γραφείο της Αθήνας.


Βασικά Καθήκοντα / Ευθύνες: • Διενέργεια τεχνικών μελετών.

 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και έκδοση ΗΤΚ.

 • Ανάλυση δεδομένων (χάρτες, αναφορές, σχέδια και άλλα).

 • Διαδικασία νομιμοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων, αναθεωρήσεων και επαληθεύσεων τίτλων ιδιοκτησίας.

 • Παροχή συμβουλών και άμεση επίλυση προβλημάτων και ελλείψεων.

 • Διεξαγωγή τεχνικών μελετών δέουσας επιμέλειας και σκοπιμότητας (due diligence).

 • Παρακολούθηση της προόδου και της κατάστασης των τρεχόντων έργων.

 • Επίβλεψη υπεργολάβων και επικοινωνία με συνεργάτες.

 • Σύνταξη φακέλων και επίβλεψη διαδικασιών διαγωνισμών.

 • Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των έργων και της ολοκλήρωσης τους εντός του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.


Προϋποθέσεις: • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού.

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση.

 • Γνώση διαδικασιών Νομιμοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων και ΓΟΚ/ΝΟΚ.

 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.

 • Άδεια πολιτικού μηχανικού (ΤΕΕ / Τεχνικό Επιμελητήριο).

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλική Γλώσσας (προφορική και γραπτή).

 • Άριστη χρήση των προγραμμάτων της Microsoft (word, excel, power point).


Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του εκάστοτε υποψηφίου.


Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας στο careersgr@delfipartners.com και αναφέρετε επί του θέματος την αναφορά DPCEΑΜ24.


Κάθε αίτηση θα αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια.


Λάβετε υπόψη ότι θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με τους επιλαχόντες υποψηφίους.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αναζητεί εκπροσώπους εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης εταιρικών πελατών. Η εργασία αφορά πενθήμερη, πλήρη απασχόληση με κυλιόμενες βάρδιες.Αρμοδιότητες:Επικοινωνία με πελάτες της εταιρείας μέσω εισερχόμενων κλήσεων και παροχή εξειδικευμένων...
Αθήνα
Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα
Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα