ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΧΑΛΗ Υπεύθυνος Υποδομών & Συστημάτων

ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Βασική Αποστολή του ρόλου


Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού των μηχανογραφικών συστημάτων, των δικτύων και των υποδομών στα κεντρικά μηχανογραφικά κέντρα (ΜΚ), στους χώρους αποθήκευσης, γραφείων, στα καταστήματα, καθώς και στους εν γένει χώρους παρουσίας των εταιρειών του Ομίλου.


Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου • Σχεδιάζει, εγκαθιστά, συντηρεί και λειτουργεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του Ομίλου και επικοινωνεί με τους προμηθευτές για την παροχή και αντικατάσταση εξοπλισμού όταν απαιτείται

 • Μετράει την απόδοση του εξοπλισμού και του λογισμικού ώστε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του και προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης

 • Παρακολουθεί και εξασφαλίζει την επάρκεια υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικών χώρων και χωρητικότητας γραμμών επικοινωνίας στην πορεία του χρόνου

 • Υλοποιεί αναβαθμίσεις μοντέλων εξοπλισμού και εκδόσεων λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συσκευών

 • Φροντίζει για τη φυσική και λογική προστασία και ασφάλεια εξοπλισμού και συστημάτων εντός και εκτός ΜΚ

 • Εξασφαλίζει τα δεδομένα των συστημάτων, εφαρμογών και χρηστών ώστε να είναι δυνατή η αποκατάστασή τους και η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή απώλειας δεδομένων

 • Παρέχει καθημερινή υποστήριξη λειτουργίας υποδομών, εξοπλισμού και συστημάτων, ώστε να λειτουργούν αδιάληπτα οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του οργανισμού (παρακολούθηση εργασιών, επίλυση προβλημάτων, κτλ.)

 • Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμόζει σχέδια αναβάθμισης και βελτίωσης της αποδοτικότητας με παράλληλη μείωση του κόστους


Στόχοι του ρόλου • Εφαρμογή λύσεων με τον καλύτερο συντελεστή κόστους/απόδοσης

 • Βελτίωση απόδοσης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους (μετρίσιμα στο κύκλο ζωής του εξοπλισμού)

 • Συνολικός προϋπολογισμός υποδομών, εξοπλισμού και συστημάτων ανά FTE


Ιδιότητες/Συμπεριφορές του ρόλου • Γνωρίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες της θέσης του/της και τι χρειάζεται να κάνει για να ανταποκριθεί σε αυτές

 • Προγραμματίζει το χρόνο και τις ανάλογες υποχρεώσεις του/της

 • Ολοκληρώσει τις δικές του/της εργασίες μέσα στα δεδομένα χρονικά πλαίσια

 • Αντιμετωπίζει με θετική διάθεση και ευελιξία τυχόν δυσκολίες και εμπόδια

 • Αναζητά πληροφορίες με δική του/της πρωτοβουλία για να ενημερώνεται, να ενημερώνει και να ολοκληρώνει την εργασία του/της

 • Αναφέρεται στο Δ/ντή Μηχανογράφησης του Ομίλου


Ποιότητα • Εκτελεί τα καθήκοντα που του/της ανατίθενται με συνέπεια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

 • Επικεντρώνεται στο ποιοτικό αποτέλεσμα της δουλειάς του/της

 • Προσπαθεί σταθερά για την ολοκλήρωση των εργασιών του/της και την επίτευξη του στόχου

 • Εκφράζει τη γνώμη του/της

 • Διερευνά προσωπικά καταστάσεις ή προβλήματα, για να καταλάβει πλήρως


Άνθρωπος • Είναι πρόθυμος/η να ακούσει τις γνώμες των άλλων

 • Στηρίζει την ομάδα και υποστηρίζει την ικανοποίηση των πρακτικών αναγκών της

 • Υποστηρίζει και βοηθάει τους συναδέλφους του/της

 • Ανταποκρίνεται πρόθυμα σε ερωτήματα, ανάγκες πελατών (εξωτερικών & εσωτερικών)

 • Δεν παραιτείται όταν οι άλλοι δεν πείθονται, αλλά δοκιμάζει μία διαφορετική προσέγγιση ή σκεπτικό


Επιχειρηματικότητα • Είναι ανοικτός σε νέες ιδέες και διαφορετικούς τρόπους εργασίας και αντιμετώπισης θεμάτων.

 • Αναζητά ευκαιρίες για να αποκτήσει προσωπική εμπειρία και να ενισχύσει τα αποτελέσματα της δουλειάς του/της αλλά και της Εταιρίας

 • Επιδεικνύει κατανόηση της στρατηγικής κατεύθυνσης που θέτει η διοίκηση, και ευθυγραμμίζει ανάλογα τις συμπεριφορές και τις δραστηριότητές του

 • Αναγνωρίζει τις πραγματικές αιτίες (αντί των συμπτωμάτων) των προβλημάτων προτού πάρει μια απόφαση


Επιθυμητές Δεξιότητες του ρόλου • Επαγγελματική αρτιότητα και ποιότητα στην εργασία

 • Καλή γνώση της τεχνολογίας των συστημάτων και υποδομών που υποστηρίζονται:


–              ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Η/Ζ, UPS)


–              ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (SERVERS, STORAGE, SWITCHES, ROUTERS, FIREWALL, DVR)


–              ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ (LAN, SAN, WAN, WI-FI, MOBILE,  ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ)


–              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (VMWARE, WINDOWS, AIX, REDHAT, SUSE, UBUNTU)


–              ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ORACLE, SQLSERVER, MS-ACCESS)


–              ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ (DOMAIN CONTROLLERS, BACKUPEXEC, DAMEWARE)


–              ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CCTV)


–              ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ VoIP (AVAYA) • Ταχύτητα κατανόησης, ανάλυσης και επεξεργασίας των θεμάτων

 • Πειθαρχία στην τήρηση των διαδικασιών και των εγχειριδίων λειτουργίας

 • Ικανότητα ψύχραιμης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων


Προφίλ του ρόλου • Πτυχιούχος Σχολής ΠΕ ή ΤΕ με αντικείμενο σχετικό με την πληροφορική και το μηχανογραφικό εξοπλισμό

 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε Μ/Κ εταιρείας παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών ή 8 χρόνια σε Μ/Κ εμπορικής εταιρείας στο αντικείμενο της θέσης

 • Πιστοποιήσεις επιθυμητές στα πιο κάτω αντικείμενα:


–              ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (SERVERS, STORAGE, SWITCHES, ROUTERS, FIREWALL, DVR)


–              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (VMWARE, WINDOWS, AIX, REDHAT, SUSE, UBUNTU)


–              ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ORACLE, SQLSERVER, MS-ACCESS) • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας


Ασφάλεια του ρόλου 1. Τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην πρόσβαση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου

 2. Τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην πρόσβαση του μηχανογραφικού εξοπλισμού 

 3. Τήρηση των ειδικών οδηγιών ασφαλείας των κατασκευαστών κατά την εγκατάσταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

PET CITY GROUP ΑΕΒΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Έχεις πάθος για τις πωλήσεις? Θέλεις να εργαστείς και να εξελίξεις την καριέρα σου σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον? Αγαπάς τα κατοικίδια όσο εμείς? Μην περιμένεις άλλο! Κάνε τώρα την αίτησή σου και γίνε μέλος της πιο Pawsome...
Αθήνα
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο...
Αθήνα
Nana - Alltagshilfe und Betreuung GmbH
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
About Nana Nana connects elderly people with trained companions who provide hourly support in dailylife. We create an important personal connection and are there to help - whether it's withhousehold chores, shopping, doctor's visits, administrative tasks, excursions, or by offeringan...
Αθήνα