Bartender

Miraggio Thermal Spa
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Job Title: Bartender


Location: On site


Job Type: Seasonal


Job Role : As a Bartender at  Miraggio Thermal Spa Resort you play a pivotal role in creating a vibrant and welcoming atmosphere for guests. You will be responsible for preparing and serving a variety of beverages, including cocktails, wines, and non-alcoholic drinks, while providing exceptional guest service and ensuring responsible alcohol service in accordance with hotel procedures.


Key Responsibilities: • Beverage Preparation: Skillfully mix, garnish, and serve a wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages according to standard recipes and guest preferences.

 • Guest Service: Provide attentive and personalized service to guests, engaging in conversations, making recommendations, and ensuring an enjoyable experience at the hotel bar.

 • Menu Knowledge: Have a comprehensive understanding of the beverage menu, including wine selections, signature cocktails and be able to describe and recommend them to guests.

 • Cleanliness: Maintain a clean and organized bar area, including the bar top, glassware, utensils, and equipment. Ensure proper hygiene and sanitation standards are met.

 • Inventory Management: Monitor and manage beverage inventory levels, ordering supplies as needed and minimizing waste. Conduct regular inventory checks and report any discrepancies.

 • Cash Handling: Process guest payments accurately, handle cash, credit cards, and other forms of payment, and maintain a balanced cash drawer.

 • Safety and Security: Uphold the hotel's safety and security protocols, including following emergency procedures and preventing overconsumption of alcohol.

 • Collaboration: Work closely with other hotel departments, such as the kitchen, service staff, and management, to ensure a seamless dining and beverage service.

 • Training: Stay up-to-date with industry trends and new drink recipes. Train and mentor junior staff members when necessary.


 


Qualifications: • High school diploma or equivalent. Additional education in bartending or hospitality is a plus.

 • 3-5 years minimum experience on similar position , leadership in hospitality strongly required

 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.

 • Exceptional communication

 • Familiarity with POS (Point of Sale) systems for order processing and cash handling.

 • Responsible beverage service training or certification is an advantage.

 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.

 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.


 


Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.


If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!


 


All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.


We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής 32 εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για τα εστιατόρια της της στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ [Βάρη - McD31 Καπανδρίτι/Πολυδένδρι -Smart Park], για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα την...
Αθήνα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής 32 εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για το εστιατόριο της στην ΛΑΡΙΣΑ, για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα την εμπειρία McDonald's σε χιλιάδες επισκέπτες όλη μέρα, κάθε...
Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα Γνώση καθηκόντων reception Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και γνώση χειρισμού των λειτουργιών του τμήματος Άριστη γνώση αγγλικών / γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Γνώσεις Η/Υ, Microsoft Office καθώς και γνώση του...
Αθήνα