Μηχανικός / Σχεδιαστής

Δ.ΓΙΑΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Αρμοδιότητες Θέσης:


Υποστήριξη τμήματος βιομηχανικού σχεδιασμού: • Ανάλυση σχεδίων 

 • Σχεδιασμών προϊόντων / εξαρτημάτων

 • Προετοιμασία παραγγελιών προς την παραγωγή

 • Εξυπηρέτηση / Επικοινωνία με πελάτες 


Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ

 • Καλή γνώση Σχεδιαστικού Προγράμματος Autocad

 • Καλή γνώση Σχεδιαστικού Προγράμματος Solidworks ή Inventor

 • Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

 • Οργανωτικότητα

 • Ομαδικό πνέυμα 


Ολα τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με επαγγελματισμό και εχεμύθεια. 

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ CATERING
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Εταιρεία Catering αναζητά Α' Μάγειρα για θέση πλήρους απασχόλησης σε μονάδα στην Αττική.Καθήκοντα•Συμμετοχή στη δημιουργία συνταγών και μενού.•Επίβλεψη της παραγωγής, προετοιμασίας και της ασφάλειας μεγάλου όγκου παρασκευής τροφίμων.•Διαχείριση της προμήθειας και αποθήκευσης τροφίμων. Εξασφάλιση τήρησης των προτύπων διαχείρισης τροφίμων και...
Αθήνα
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Πωλητή Ex-Van  για το νομό Αττικής Ο ρόλος: O Πωλητής EΧ-VΑΝ είναι υπεύθυνος για την άμεση πώληση και το merchandising των προϊόντων της Εταιρείας, για το σύνολο των πελατών στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την ανάπτυξη νέου πελατολογίου....
Αθήνα
Η Teleperformance Greece, συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα, προσφέρει πληθώρα ευκαιριών εργασίας σε θέσεις ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου. Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν τηλεφωνική διαχείριση υφιστάμενων πελατών (σε εξερχόμενες ή/και εξερχόμενες, αναλόγως του project) με σκοπό την...
Αθήνα