ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

METRO AEBE
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα με πάνω από 11.000 εργαζόμενους και μπορείτε να διεκδικήσετε και εσείς μία θέση στη μεγάλη οικογένεια της METRO!


 


Για το Κέντρο Διανομής στη Μάνδρα Αττικής, αναζητούμε:


Υπεύθυνο Βάρδιας Διανομής


Βασικές Αρμοδιότητες


  • Διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του τμήματος, των προδιαγραφών ποιότητας και των προτύπων εξυπηρέτησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών

 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Διαχείριση των διαθέσιμων εργασιακών πόρων και συντονισμός των καθημερινών εργασιών  

 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό πλάνου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών

 • Έλεγχος κόστους του κύκλου εργασιών και παρακολούθηση του δείκτη απόδοσης και παραγωγικότητας του τμήματος

 • Συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα, με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης των μέσων (Φ.Ι.Χ) και του εταιρικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου)

 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εργαζομένων ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες

 • Σύνταξη αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος


 


Το προφίλ σας


  • Επιθυμητό πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ με κατεύθυνση Logistics

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Ευχέρεια στη χρήση MS Office 

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων

 • Ικανότητες προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών

 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αναλυτική σκέψη

 • Διοικητικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα


 


Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο προκλήσεις!


Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.


 


Κωδικός θέσης  WMS53


 

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

WORKATHLON
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Gatsby Athens Hotel is hiring HR ManagerThe Role:We are seeking a talented and experienced HR Manager to join our team and contribute to our commitment to excellence in hospitality. As the HR Manager, you will play a crucial role in...
Αθήνα
Groupe Kering
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Summary Bottega Veneta – inspiring individuality with innovative craftmanship since 1966. Creativity lies at the heart of all that we do. Born in Vicenza the house is rooted in Italian culture yet maintains a truly global outlook. An inclusive brand...
Αθήνα
Vodafone
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Vodafone Internship Program About the Program: Are you interested in working at a fast paced technology multinational company? Are you a university student or a recent graduate? Are you exploring real-life employment opportunities? Do you want to gain international know-how...
Αθήνα