Υπάλληλος λινοθήκης

Ammon Zeus Luxury Beach Hotel
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Απαραίτητα Προσόντα:  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

  • Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας

  • Ευχάριστη και εξωστρεφής προσωπικότητα

  • Ομαδικότητα στην εργασία και επαγγελματική συμπεριφορά

  • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, ομαδικότητα και προσήλωση στους στόχους που τίθενται καθώς και προσαρμοστικότητα σε ταυτόχρονες πολλαπλές ενέργειες-εργασίες


Παροχές:  • Ανταγωνιστικός μισθός αναλόγως προσόντων

  • Ευχάριστο και υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας

  • Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης

  • Διαμονή και τρία γεύματα ημερησίως


Το Ammon Zeus στοχεύει στην εξέλιξη των ανθρώπων του και δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον με κίνητρα. Στόχος μας το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να αποστείλετε ένα ανανεωμένο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Teleperformance Greece
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Teleperformance Greece in collaboration with Imperial Brands Hellas, a member of the multinational tobacco products group, is looking for talent to join a vibrant customer service team to provide customers with useful advice that meets their needs, on the new...
Αθήνα
Ammon Zeus Luxury Beach Hotel
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τουριστικής Σχολής (Ελληνική ή ξένη σχολή) Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, 4+ ετών Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γλώσσα (Γαλλικά – Γερμανικά) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Ευχάριστη και εξωστρεφής...
Αθήνα
EY
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Working Location: Athens (hybrid) Join our continuously growing team, which counts more than 2.200 employees in Greece, and is listed in Greece's Top Employers for 2023! Experience great flexibility, under our hybrid operating model across our offices in Athens, Patras,...
Αθήνα