ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

LYDIA RODA
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Αρμοδιότητες


Καταχώριση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και όλων των λογιστικών εγγράφων στη βάση δεδομένων.


Προετοιμασία και αρχειοθέτηση λογιστικών εγγράφων


Συμφωνία υπολοίπων και ενημέρωση των καρτελών πελατών και προμηθευτών


Άνοιγμα νέων κωδικών στο εμπορικό λογισμικό


Έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής


Συντήρηση υφιστάμενων κωδικών συστημάτων και ανανέωση αυτών


Απαραίτητα προσόντα


Γνώσεις λογιστικής (σε επίπεδο βοηθού λογιστή)


Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εφαρμογών του MS Office


Γνώση εμπορικών προγραμμάτων (ERP), όπως Atlantis-SoftOne


Πολύ Καλή γνώση αγγλικών


Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)


Δεξιότητες


Ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα της εταιρείας


Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτής και προφορικής επικοινωνίας)


Μεθοδικότητα 


Ευελιξία και ομαδικότητα


Άριστες οργανωτικές ικανότητες


 


Παροχές


Πλήρης και μόνιμη απασχόληση


Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας


Πλήρη ασφάλιση


Ευκαιρίες εξέλιξης


 


Ωράριο απασχόλησης: Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00-17:00


Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας (κοντά σε μετρό / ηλεκτρικό)

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα
Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
INTRALOT, a publicly listed company established in 1992, is a leading gaming solutions supplier and operator active in 39 regulated jurisdictions worldwide. With a global workforce of approximately 1,700 employees in 2022, INTRALOT is committed to redefine innovation and quality...
Αθήνα