Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Αυτοματισμού

STANCOLAC
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Θεσσαλονίκη

Η STANCOLAC ΦΩΤΙΟΥ ΑΕ, είναι μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες Βιομηχανίες Χρωμάτων & Χημικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της μηχανολογικής και κτιριακής μας επέκτασης, αναζητούμε έναν μηχανολόγο μηχανικό για να ενταχθεί στο Τεχνικό Τμήμα των εγκαταστάσεων μας στο 11ο χλμ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Περιγραφή θέσης:

 • Έλεγχος, καταγραφή και επίλυση των ελλείψεων, δυσλειτουργιών, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων ηλεκτρομηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού.
 • Συμμετοχή σε όλες τις τεχνικές δραστηριότητες συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης και επέκτασης, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα παραγωγής.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της καλής εκτέλεσης των εγκεκριμένων έργων επέκτασης και τεχνολογικής αναβάθμισης των υποδομών του εργοστασίου.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές (εσωτερικού – εξωτερικού) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.
 • Τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου συντήρησης και ISO.
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τμήματος συντήρησης βιομηχανίας θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Επιθυμητή η εξοικείωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής σε περιβάλλοντα Βιομηχανίας

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Devido
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ζητούνται έμπειρα άτομα για την θέση του κόφτη - ψήστη από τα Devido του Ευόσμου.Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατάστημα (Παύλου Μελά 23)Απαραίτητα Προσόντα:Παροχές:
Θεσσαλονίκη
Εμπορική και παραγωγικη ΑΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Εμπορική και παραγωγική εταιρεία με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη αναζητά να εντάξει στο δυναμικό της Βοηθό Λογιστή ή λογιστή που θα συμμετέχει και στην εμπορική διαχείριση.Απαραίτητα Προσόντα:Γνώση ERP εφαρμογών (κατά προτίμηση Pylon)Καταχώρηση παραστατικών - λογιστικών εγγραφών- Φακέλων εισαγωγής και αρχειοθέτηση...
Θεσσαλονίκη
Entersoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
About EntersoftWe are Entersoft a leading business software and services provider in South East Europe and the Middle East for ambitious enterprises of all sizes and verticals. We offer an integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile,...
Θεσσαλονίκη