SHIFT LEADER/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

LPP Greece
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Η LPP S.A. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μόδας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Πολωνία και στο εξωτερικό για περισσότερα από 26 χρόνια, και με επιτυχία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς στον τομέα των ενδυμάτων.


Η LPP S.A. διαχειρίζεται 5 Brands μόδας: Reserved, Cropp, House, Mohito και Sinsay, που το κάθε ένα απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό.


Η εταιρεία έχει παρουσία σε 40 χώρες, απαριθμεί πάνω από 2.200 καταστήματα στο δίκτυό της και επιπλέον διαθέτει και καταστήματα on-line για το κάθε της Brand.


Είμαστε φιλόδοξοι, πράγμα που σημαίνει ότι αναζητούμε συνεχώς νέες προκλήσεις και προσπαθούμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι.


Η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι η ομάδα μας, η οποία σήμερα αποτελείται από περισσότερα από 30.000 ταλαντούχα άτομα στα γραφεία και στα καταστήματά μας. Το πάθος τους μας παρακινεί να έχουμε την ενέργεια και την δύναμη να αναζητούμε περισσότερα.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ • Πολύ καλή συνεργασία με τον Υπεύθυνο Καταστήματος, διαχείριση και οργάνωση του καταστήματος κατά την απουσία του. •  Συμμετοχή στην οργάνωση και στο συντονισμό της ομάδας για την αποτελεσματική διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών του καταστήματος.

 • Συμμετοχή στην οργάνωση της προβολής των προϊόντων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του καταστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του Visual Merchandising  της εταιρείας.

 • Διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης.

 • Συμμετοχή στην εμπορική διαχείριση του καταστήματος. Παραλαβή, διακινήσεις μεταξύ καταστημάτων και επιστροφές εμπορευμάτων, έλεγχος των αποθεμάτων (stock), και έγκαιρη αναπλήρωση του εμπορεύματος στον χώρο πώλησης.

 • Διαχείρηση των ταμειακών διαδιακασιών.

 • Εκπαίδευση και ένταξη των νέων εργαζομένων στην ομάδα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία της εταιρείας.

 • Κινητοποίηση της ομάδας για την πρόληψη απωλειών σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα.

 • Τήρηση των κανόνων για την Υγεία & Ασφάλεια των υπαλλήλων στον χώρο του καταστήματος και της αποθήκης (Health & Safety). 


ΠΡΟΦΙΛ • Εμπειρία στην διαχείρηση ομάδας.

 • Εργασιακή εμπειρία σε εταιρεία ένδυσης και υπόδησης, σε περιβάλλον fast fashion, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

 • Θετική στάση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

 • Επαγγελματισμός και συνέπεια.

 • Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου εργασίας.

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ ( MS Office).

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.


Η Εταιρεία Προσφέρει: • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

 • Παροχή διατακτικών (tickets restaurant) σε όλους τους υπαλλήλους του καταστήματος.

 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

 • Μηνιαία μπόνους με βάση την επίτευξη των στόχων των πωλήσεων.

 • Εκπτώσεις για αγορές στα καταστήματα της LPP στην Ελλάδα.

 • Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση.

 • Προοπτικές για ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα στην εταιρεία.

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.


Η LPP GREECE που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Λ. Μεσογείων 2-4, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο μέτρο που απαιτείται κατά την διαδικασία συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην LPP GREECE  μέσω της αίτησης σας θα διατηρούνται για τυχόν μελλοντική χρήση για χρονικό διάστημα έξι  μηνών από τη λήψη τους προς αξιοποίηση μελλοντικής πρόσληψης. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων η LPP GREECE  δύναται να γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες με την LPP GREECE εταιρείες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημα σας στην  LPP GREECE να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία μέσω email στη διεύθυνση privacypolicy@lpp.com , αλλά και να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Foundever
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
About Foundever Foundever is a global leader in the customer experience (CX) industry. With 170,000 associates across the globe, we're the team behind the best experiences for +750 of the world's leading and digital-first brands. Our innovative CX solutions, technology...
Αθήνα
Metaxa Hospitality Group
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Θέσης: Βοηθά στην καθημερινή εκτέλεση των λειτουργιών και καθηκόντων του τμήματος Παρέχει γραφική και διοικητική υποστήριξη στον HR Manager Συντάσσει και ενημερώνει τα αρχεία υπαλλήλων (ψηφιακά και έντυπα αντίγραφα) Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Ψυχολογίας ή...
Αθήνα
ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Βασικές αρμοδιότητες: Καταχώρηση, τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Υποβολή όλου του φάσματος των δηλώσεων (ΦΠΑ, VIES, Παρακρατούμενοι Φόροι, κλπ). Καταχώρηση και συμφωνία τραπεζικών κινήσεων. Προετοιμασία ισοζυγίου και συμφωνία λογαριασμών.   Απαραίτητες προϋποθέσεις: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Τριετής προϋπηρεσία Καλή γνώση της λογιστικής...
Αθήνα