Γραμματεία Δημοσίων Έργων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Θεσσαλονίκη

Από Ανώνυμη Τεχνική και Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ηγέτιδα στον τομέα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητείται γραμματέας για να ενταχθεί στο Τμήμα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ της εταιρείας.

Θα αναλάβει γραμματειακή υποστήριξη των διοικητικών υπαλλήλων του τμήματος σχετικά με τη συλλογή και τήρηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών και έργων δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα θα παρέχει υποστήριξη στα κάτωθι:

 • συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής,
 • σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς,
 • συγκέντρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης και συμβάσεων,
 • προετοιμασία και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης,
 • επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη απαραίτητων απαντητικών εγγράφων προς τις Υπηρεσίες,
 • αναζήτηση και εύρεση δημόσιων διαγωνισμών,
 • παρακολούθηση πορείας δημόσιων συμβάσεων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τριετής, τουλάχιστον, εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης σε Τμήμα Διαγωνισμών Τεχνικής Εταιρείας,
 • Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας/. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • Πολύ καλή χρήση του Microsoft Ofice Suite (Word, Excel, PowerPoint etc),
 • Εμπειρία στη διαχείριση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
 • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια,
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Ικανότητα εργασίας και δυνατότητα επίτευξης στόχων υπό πίεση.

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση στο αντικείμενο των Δημόσιων Διαγωνισμών
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

OPHTHALMICA
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, επιθυμεί να προσλάβει:Operations / Floor ManagerΑρμοδιότητες και καθήκοντα για τη θέση:Σχεδιασμός, εφαρμογή, τήρηση και παρακολούθηση λειτουργικών διαδικασιών σε ενδοτμηματικό και διατμηματικό επίπεδοΚαθοδήγηση τμημάτων, βάσει ειδικών εσωτερικών κλινικών πρωτοκόλλων Ανάπτυξη επιχειρησιακών...
Θεσσαλονίκη
ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η επιχείρηση Μη Με Λεισμόνει με έδρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητά συνεργάτες στα πόστα τους Α μάγειρα και του Β μάγειρα για πλήρη απασχόληση χειμώνα και καλοκαίρι. Απαραίτητα Προσόντα:Παροχές:
Θεσσαλονίκη
ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
We are hiring! Νεο κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητά βοηθητικό προσωπικό κουζίνας!Απαραίτητα Προσόντα:Προϋπηρεσία σε ψητοπωλείο Παροχές:Όλα τα νόμιμα
Θεσσαλονίκη