Χειριστής Εφυάλωσης

Motor Oil
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Η Coral Gas A.E.B.E.Y., θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, δραστηριοποιείται στην αγορά της αποθήκευσης και εμπορίας υγραερίου. Μέσω των 4 εγκαταστάσεών της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Κρήτη, εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 πελάτες, προμηθεύοντάς τους µε αξιοπιστία και ασφάλεια υγραέριο, επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία και την ασφάλεια.


 


Αναζητούμε να προσλάβουμε Εργατοτεχνίτη, ορισμένου χρόνου, για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Ασπρόπυργο.


 


 


Αναφέρεται:  Στον Επόπτη Εμφιαλωτηρίου


 


Ρόλος


Η σύμφωνη με τις διαδικασίες και ασφαλής: Εκφόρτωση κενών φιαλών, διακίνηση εντός της εγκατάστασης και πλήρωση τους. 


 


Κύρια Καθήκοντα


Ως μέλος της ομάδας του εμφιαλωτηρίου, παρέχει τις υπηρεσίες του, μετά από αντίστοιχη εκπαίδευση,


Χαρακτηριστικά αναφέρονται:  • Εκφόρτωση κενών φιαλών και ενδεχόμενη αποθήκευση τους

  • Τοποθέτηση τάπας / πόλου / συρρικνωτικού

  • Αποθήκευση πλήρων φιαλών

  • Συμμετοχή στην φόρτωση φορτηγών, σύμφωνα με τις διαδικασίες

  • Αποθήκευση και διακίνηση κενών φιαλών τρίτων εταιριών


 


Απαραίτητα Προσόντα


Εμπειρία σε ανάλογη εργασία


Δυνατότητα για χειρισμό βαρών


Τεχνικές δεξιότητες


 


Επιθυμητά Προσόντα


0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσία σε Μονάδα Παραγωγής / Εγκατάσταση

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής 32 εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για τα εστιατόρια της της στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ [Βάρη - McD31 Καπανδρίτι/Πολυδένδρι -Smart Park], για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα την...
Αθήνα
Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα