ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β' / Demi Chef De Partie

Santa Marina - A Luxury Collection Resort
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

ΤΜΗΜΑ: F &B


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: B’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ -DEMI CHEF DE PARTIE


Περιγραφή θέσης:


Αναλαμβάνει την προετοιμασία των πρώτων υλών (κοπές των λαχανικών, προετοιμασία κρεάτων, θαλασσινών, μαρινάδες). Έπειτα, του ανατίθενται παρασκευές από τον Μάγειρα Α’ (κρύες ή ζεστές), για να συμβάλλει στην υλοποίηση των πιάτων.


Κύριες Αρμοδιότητες: •  Φροντίδα για τις πρώτες ύλες

 •  Έλεγχος των προϊόντων για την ποιότητά τους

 •  Ενημέρωση του Sous Chef για ελλείψεις σε πρώτες ύλες

 •  Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους της κουζίνας

 •  Συνεργασία με όλα τα μέλη της κουζίνας

 •  Εκτέλεση των παρασκευών σύμφωνα με τον τρόπο υπόδειξης των Chefs

 •  Διατήρηση του χώρου καθαρού


Απαραίτητα προσόντα •  Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης

 •  Προϋπηρεσία σε οργανωμένη κουζίνα

 •  Γνώση βασικών τεχνικών μαγειρικής και κοπής


Ικανότητες & Δεξιότητες • Ευστροφία και ανεπτυγμένη αντίληψη

 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

 • Δημιουργική σκέψη

 • Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 • Οργανωτικές δεξιότητες

 • Τήρηση κανόνων υγιεινής

 • Ταχύτητα στην εκπόνηση των εργασιών

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε συνθήκες πίεσης

 • Επιθυμητή γνώση αγγλικών


Παροχές: • Ανταγωνιστικός μισθός

 • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη

 • Διατροφή

 • Διαμονή


Καθώς θα προσληφθούν οι πρώτοι κατάλληλοι υποψήφιοι για τη θέση, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε αίτηση το συντομότερο. Η θέση ενδέχεται να κλείσει νωρίς. Σε περίπτωση που ταιριάζετε στο προφίλ υποψηφίου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε συνέντευξη.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα
Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionAbout Netcompany - IntrasoftWe are Netcompany - Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with a strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and...
Αθήνα
Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα