Ηλεκτρολόγος

ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

 


H MINΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των Τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει για το εργοστάσιο της στη Γαστούνη Ηλείας:


Ηλεκτρολόγο


Ο ρόλος αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης


 


Βασική Αποστολή Θέσης:


Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ηλεκτρολογικής συντήρησης (προληπτικών ή έκτακτων), τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας, για την εξασφάλιση της λειτουργίας του εξοπλισμού του εργοστασίου  στο μέγιστο της παραγωγικής ικανότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος.


Αρμοδιότητες: • Υποστηρίζει την τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών που προβλέπονται από την πολιτική της εταιρείας στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας σε σχέση με τον εξοπλισμό του εργοστασίου, και της Υγιεινής των προϊόντων με στόχο την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας τους και τη διατήρηση των άριστων συνθηκών ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

 • Υποστηρίζει τη διατήρηση της καλής κατάστασης και της ευταξίας των χώρων του τμήματος με σκοπό την ασφάλεια των υπαλλήλων και την αποφυγή ατυχημάτων.

 • Παρακολουθεί την χρήση των ανταλλακτικών και φροντίζει για την έγκαιρη αντικατάστασή τους

 • Εκτελεί εργασίες επισκευών, αλλαγής,  χρονισμού και ρύθμισης των μηχανών.

 • Εκτελεί τις εργασίες προληπτικού ελέγχου, προληπτικής συντήρησης ή αντιμετώπισης βλαβών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει ο Προϊστάμενος του.

 • Συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού του εργοστασίου, ώστε να είναι εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι όλοι οι χρήστες του εξοπλισμού ευθύνης τους.

 • Συμμετέχει στις διαδικασίες για την αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής με τελικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.


 


Απαιτούμενα Προσόντα:


Γνώσεις: • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών (Επιθυμητός τίτλος ΤΕΙ)

 • Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών


Τεχνική - Επαγγελματική Εμπειρία: • Αντίστοιχη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε χώρο βιομηχανίας


Επαγγελματικές Ιδιότητες: • Επίλυση προβλημάτων

 • Προσαρμοστικότητα και διαχείριση αλλαγής

 • Συνεργασία και υποστήριξη

 • Επικοινωνία

 • Εστίαση στον πελάτη

 • Δέσμευση και ακεραιότητα

 • Κατανόηση άλλων

 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων

 • Πρωτοβουλία


 


Εάν επιθυμείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].


Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με υποψηφίους με βιογραφικά που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.


 

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

FLEUR D'OR
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ζητείται πωλήτρια με άνεση στην επικοινωνία σε χειροποίητα κοσμήματα τουριστικής περιοχής.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6980178888Απαραίτητα Προσόντα:Αγγλικά Άνεση στην επικοινωνία Όρεξη για δουλειά Παροχές:Μισθός ικανοποιητικόςΠλήρης ασφάλιση
Αθήνα
PwC Greece
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
On behalf of our client, Elpedison, we are looking to recruit a Cloud Data Engineer.This role offers a direct contractual association with Elpedison, ensuring that you become an integral part of our client's payroll and contribute your skills to their...
Αθήνα
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις Καλή γνώση των φρουτολαχανικών και των τροφίμων Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία - Συνέπεια και επαγγελματισμός Ευχέρεια στην επικοινωνία με εξαιρετική χρήση προφορικού λόγου Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη Ομαδικό πνεύμα   Παροχές: Πλήρης απασχόληση Ανταγωνιστικό...
Αθήνα