B2B Sales Representative

ADECCO Human Resource Services
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσεως:

B2B Sales Representative

Περιγραφή Θέσης:
• Καθημερινή επίσκεψη συνεργατών σύμφωνα με την περιοχή ευθύνης, δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με τους συνεργάτες
• Οργάνωση του χρόνου με στόχο την ημερήσια επίτευξη των επισκέψεων
• Σύναψη συμφωνιών με νέους συνεργάτες
• Αποτελεσματικός σχεδιασμός και προγραμματισμός της εργασίας, θέτοντας προτεραιότητες και προτείνοντας λύσεις
• Ενίσχυση των πωλήσεων-ταχυμεταφορών και ενεργοποίηση των σημείων (διαφημιστικό υλικό)
• Επίτευξη των στόχων ανά κατηγορία (πχ: επισκέψεις, διαχείριση leads, νέες συνεργίες κτλ.)
• Διαχείριση αντικαταβολών των συνεργατών της εταιρείας
• Διασφάλιση ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας βρίσκονται σε καλή κατάσταση και στην συμφωνημένη με τον συνεργάτη θέση
• Παροχή και λήψη συνεχής ανατροφοδότησης

Απαραίτητα Προσόντα:

• Απόφοιτος/η Οικονομικών/Διοίκησης Επιχειρήσεων ή παρεμφερούς κλάδου
• Τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση του Microsoft Office Suite
• Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, laptop
• Ιδιωτική ασφάλιση
• Κάρτα σίτισης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

-
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Θέση:             Βοηθός Λογιστή Έδρα:              Δυτική Θεσσαλονίκη Ωράριο:         ΔΕΥ-ΠΑΡ (πλήρης απασχόληση)  Αρμοδιότητες Καταχωρήσεις βιβλίων Γ κατηγορίας Τιμολόγηση – Παραγγελίες Τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων mydata Τήρηση φακέλων Εισαγωγών - Εξαγωγών. Προετοιμασία, κατάρτιση & έλεγχος μηνιαίων reports Προετοιμασία και συμφωνία λογαριασμών ετήσιου κλεισίματος Προετοιμασία...
Αθήνα
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ αναζητά Πωλητή/τρια για τα εταιρικά καταστήματά του στην Καλλιθέα Προφίλ υποψηφίου: Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης, Επικοινωνιακός, πρόσχαρος, πρόθυμος, εργατικός, συνεπής και συνεργάσιμος, Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  Θα προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης...
Αθήνα
Dion Techniki SA
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Basic Information Ο όμιλος εταιριών ΔΙΟΝ ιδρύθηκε το 1987. Το αντικείμενο των εργασιών του είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, κατασκευής και αποχιονισμού οδικών δικτύων, η συντήρηση και επισκευή αγωγών πάσης φύσεως καθώς και τα εν γένει κατασκευαστικά έργα. Δραστηριοποιείται επίσης...
Αθήνα