Ποιοτικός Έλεγχος - Τυποποίηση Παστερίωση Χυμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

  • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης του προγράμματος παραγωγής

  • Εποπτεία κατανομής και οργάνωσης παραγωγικών διαδικασιών

  • Επικοινωνία με τα τμήματα παραγωγής και προμηθειών για διαχείριση παραγγελιών, παραλαβών και ελλείψεων υλικών

  • Καταχώρηση εντολών παραγωγής και λοιπών δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα παραγωγής

  • Μετρήσεις απόδοσης και εξαγωγή δεικτών παραγωγικότητας

  • Εφαρμογή και συμμόρφωση βάσει των οδηγιών παραγωγής και συσκευασίας 

  • Περιοδικός οπτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος

  • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας, GMPs και υγιεινής του χώρου εργασίας

  • Καθαριότητα και ευταξία του χώρου ευθύνης

  • Εργασία σε εναλλασσόμενη βάρδια

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Netcompany-Intrasoft
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Company DescriptionWe are Netcompany-Intrasoft, a leading European IT Solutions and Services Group with strong international presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organizations. More...
Αθήνα
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
INTRALOT, a publicly listed company established in 1992, is a leading gaming solutions supplier and operator active in 39 regulated jurisdictions worldwide. With a global workforce of approximately 1,700employees in 2022, INTRALOT is committed to redefine innovation and quality of...
Αθήνα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής 32 εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για το εστιατόριο της στην ΛΑΡΙΣΑ, για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα την εμπειρία McDonald's σε χιλιάδες επισκέπτες όλη μέρα, κάθε...
Αθήνα