Μηχανικός Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

HotelBrain
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Ο Όμιλος HotelBrain, ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός Όμιλος της Ελλάδας, με παρουσία σε 37 ελληνικούς προορισμούς, αναζητά μηχανικό για την στελέχωση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.


Καθήκοντα - αρμοδιότητες: • Υπεύθυνος προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης σε ξενοδοχειακές μονάδες του ομίλου.

 • Κατάρτιση πλάνου συντηρήσεων και εργασιών που απαιτούνται για την έναρξη και την λήξη λειτουργίας των καταλυμάτων ευθύνης.

 • Λήψη και διεκπεραίωση αιτημάτων εργασιών επανορθωτικής συντήρησης (άρσης βλαβών).

 • Διαχείριση κόστους συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων.

 • Τεχνική βοήθεια σε μόνιμους συντηρητές και συνεργάτες για επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση παγίων εξόδων.

 • Επί τόπου επιθεώρηση ξενοδοχειακών μονάδων με σκοπό την παραλαβή, την κατάρτιση τεχνικών εκθέσεων, αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων και σχετικού προϋπολογισμού.

 • Κατάρτιση τευχών ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων. Λήψη, σύγκριση και αξιολόγηση προσφορών. Οικονομική - τεχνική παρακολούθηση έργων ανακαίνισης και παραλαβή.

 • Συνδρομή στις ενέργειες που απαιτούνται για την τήρηση συστήματος ISO 50001.

 • Διαχείριση συμβάσεων συντηρήσεων και έργων.

 • Παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαραίτητων αδειών λειτουργίας και πιστοποιητικών των ξενοδοχειακών μονάδων. Εύρεση συνεργατών, αξιολόγηση κόστους, παρακολούθηση εργασιών.


Επιθυμητές Δεξιότητες: • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ μηχανικού.


Απαραίτητα προσόντα: • Άριστη χρήση υπολογιστών

 • Ομαδικό πνεύμα

 • Παρατηρητικότητα

 • Εργατικότητα


Προσφέρονται: • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

 • Σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης εντός του Ομίλου.


 

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Vodafone
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Discover Graduate Program - Data & Analytics Join our Discover Graduate Program and shape your future with a global technology communications company that creates a better future for all. About the program Through the Discover Graduate Program, we are looking...
Αθήνα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής 32 εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για τα εστιατόρια της της της στο ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [Ιερά οδος(Αιγάλεω) – Ίλιον -Χαϊδάρι], για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα...
Αθήνα
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
INTRALOT, a publicly listed company established in 1992, is a leading gaming solutions supplier and operator active in 39 regulated jurisdictions worldwide. With a global workforce of approximately 1,700 employees in 2022, INTRALOT is committed to redefine innovation and quality...
Αθήνα