Asset Management Officer

ManpowerGroup Greece
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες στον χώρο του asset management και του ξενοδοχειακού κλάδου, αναζητά

AssetManagementOfficer

Purpose:

Συμμετοχή και υποστήριξη στη διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου με σκοπό την αύξηση των εσόδων και των αξιών αυτών.


Responsibilities:

PROPERTY

 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση του επαγγελματικού δικτύου της Μονάδας (Μεσίτες, Συνεργαζόμενες Εταιρείες, Τράπεζες, Funds κοκ)
 • Συμμετοχή στην εύρεση και αξιολόγηση μισθωτών
 • Παρακολούθηση & σύνταξη αναφοράς αναρτήσεων πλειστηριασμών ή άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών ακινήτων
 • Διαχείριση και παρουσίαση των μηνιαίων ή ad hoc αναφορών και βάσεων δεδομένων παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου
 • Τήρηση σχετικών αρχείων
 • υπεύθυνος στην ανάρτηση αγγελιών στα διάφορα portals
 • Επίβλεψη ακινήτων (περιοδικός έλεγχος για την κατάσταση των κτιρίων)
 • Διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους
 • Έρευνα αγοράς & υπόδειξη ακινήτων
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση απόδοσης ακινήτων


ASSET

 • Σχεδιάζει & εισηγείται το πλάνο συντήρησης ανά ακίνητο της τεχνικής δ/νσης, παρακολουθεί την πρόοδο και προτείνει βελτιώσεις
 • Συνεχής συνεργασία και επίβλεψη διαχειριστών σε συνεργασία με τον Διευθυντή Asset προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των πολιτικών/ διαδικασιών
 • Συνεχής παρακολούθηση των εισπράξεων μισθωμάτων και κοινοχρήστων (όπου υφίστανται) καθώς και των αναπροσαρμογών μισθωμάτων, βάσει της διαδικασίας τιμολογήσεων/εισπράξεων σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
 • Συμμετοχή στην διαδικασία υποβολής πρότασης του προϋπολογισμού της δ/νσης σε συνεργασία με το Διευθυντή Asset & παρακολούθησης του εγκεκριμένου
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό εσωτερικών διαδικασιών, βάσεων και προτάσεις για αναθεώρηση τους με στόχο την βέλτιστη λειτουργία της Μονάδας
 • Τήρηση/ συντήρηση/ ανανέωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών
 • Έλεγχος και πιστοποίηση δαπανών κοινής ωφελείας των ακινήτων
 • Έλεγχος έκδοσης κοινοχρήστων από τρίτους
 • Τήρηση όλων των σχετικών αρχείων
 • Καταχώρηση/ενημέρωση των στοιχείων στο σύστημα ERP, διαμόρφωση και βελτιστοποίηση του
 • Παρακολούθηση εργασιών και projects που αφορούν βελτιστοποιήσεις των κτιρίων ή και αλλαγές αυτών
 • Επίλυση νομικών ζητημάτων με το νομικό σύμβουλο του ομίλου
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας με ασφαλιστικές εταιρείες
 • Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση των εταιρειών σε γενικές συνελεύσεις κτιρίων
 • Υπεύθυνος για τo after sales service των μισθωτών βάση της μισθωτικής σύμβασης
 • Υπεύθυνος για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται από συμβολαιογράφους και δημόσιες υπηρεσίες
 • Υπεύθυνος για τη δημιουργία έγκρισης δαπανών στο τμήμα προμηθειών


Requirements:


 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ιδανικά Οικονομικής Κατεύθυνσης, Πολυτεχνείου, Νομικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
 • Ελάχιστο 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Candidate's profile:

 • Διαπροσωπικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
 • Διαχείριση χρόνου


#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001:2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η Γευσήνους είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες σε τομείς όπως Επιχειρήσεις και Βιομηχανικές Μονάδες, Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Ιδιωτικά Σχολεία - Κολλέγια), Νοσηλευτικά Ιδρύματα...
Αθήνα
N.VARVERIS MODA BAGNO S.A
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Jod description Account management Diary management, market preparation, and conducting showroom sales. Update databases and company systems on a regular basis ensuring client information is always accurate. Oversee seasonal order process from order taking, to processing, checking, and confirming final...
Αθήνα
iKnowHow S.A.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
IKH is a leading Software & Robotics Solutions company operating internationally. Within just a couple of years, our team grew up more than 80%, we moved into a new spacious and modern office, and we kicked off 2023 with several...
Αθήνα