Product MarTech Specialist

Public Group
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Αθήνα

The organization

We are driven by our purpose: We bring people more choices to enjoy life their way, by creating a world of personalized experiences, innovative services, and huge range of products; a world that cares about each of us and our common future.

Our key success driver is our people who share mutually the values of our brand: we are human2human, we work wonders, we celebrate uniqueness, we embrace betterness. We do our best to keep everyone excited and have the support they need to bring their best.

Public Group strategically invests to create an ecosystem of innovative scaleups around its core Omnichannel Retail business, with the objective of providing exciting customer experiences powered by operational excellence. We bring together technology, talent & entrepreneurship to create value in the Greek market & society.

Our Omnichannel retail, in Greece and Cyprus, consists of the love brand Public and Media Markt, a consumer electronics retailer with long lasting heritage. Innovation is part of our DNA. Through our ecosystem of startups and organizations, - iRepair, Klarna, Douleutaras.gr, SVUUM, Bookvoice, BOX NOW, Instacar , our tech PublicNEXT, Endeavour, Big PI, Metavallon, & Venture Friends - we offer pioneer services to our consumers. We operate 61 stores, 4 eShops and an ecosystem of digital properties such as: public ticketing, public business and bookfriends.gr. The candidate will be part of a data-driven, agile Performance Marketing team owning Digital Marketing Technology platforms and features roadmap, including SEO (Search Engine Optimization), tagging & analytics implementation, digital data quality, product feeds XMLs, personalization & audience building tools, customer data platform (CDP) and marketing automations. We are seeking a highly skilled and dynamic Product MarTech Specialist with a specialization in Web Analytics to join our team. As a key member of our organization, you will play a pivotal role in driving data-driven decisions and enhancing our online presence.

Responsibilities:

 • Web Analytics Expertise: Utilize advanced web analytics tools (e.g., Google Analytics, Adobe Analytics) to gather and interpret data, providing actionable insights for the improvement of our online platforms.
 • MarTech Strategy: Develop and implement marketing technology strategies that align with our business goals, ensuring optimal customer experiences across all digital channels.
 • Data Optimization: Lead efforts to optimize data collection, tracking, and reporting systems, ensuring data accuracy and relevance.
 • Team Collaboration: Collaborate with cross-functional teams including marketing, IT, and product development to drive data-centric decision-making.
 • Performance Measurement: Establish KPIs and metrics to measure the effectiveness of marketing campaigns and digital initiatives.
 • Innovation: Stay up to date with the latest MarTech and Web Analytics trends and technologies, proposing innovative solutions to improve our digital presence.
 • Vendor Management: Manage relationships with third-party vendors and agencies to ensure the efficient implementation of MarTech tools.

Requirements:

 • MSc or BSc in Computer Science, Information Systems, Business Studies, Mathematics or Statistics combining technical savviness
 • 2-3 years’ experience in Digital Marketing, SEO, Analytics, Personalization, or similar role
 • Proficiency in web analytics tools and data visualization software.
 • Basic understanding of HTML / CSS / Cookies / JavaScript / jQuery
 • Understanding of tag management system (Google Tag Manager or Adobe Tealium)
 • JIRA/Confluence, or equivalent experience is considered as nice to have
 • Experience working with internal and external partners, driving concurrent projects on time
 • Excellent Attention to detail
 • Capable of handling multiple tasks with competing priorities
 • Fluency in English (verbal & written)
 • Up-to-date knowledge of industry trends and best practices.

What we offer:

 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
 • LinkedIn Learning account for continuous learning
 • Ongoing training and development
 • Hybrid way of working

All applications will be treated with the strictest confidentiality.

Πώς να εφαρμόσει

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, εγγραφείτε.

Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

Σερεφίδης Δημήτρης και ΣΙΑ ΕΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η serefidis & partners εταιρία συμβούλων λογιστικής και φορολογίας, αναζητά ένα στέλεχος για το τμήμα διπλογραφικών βιβλίων  με προϋπηρεσία επαρκή για την ανταπόκριση καθηκόντων της θέσης τους. Απαραίτητη η προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Αθήνα
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
H Rainbow Waters ,κορυφαία εταιρία στην κατηγορία του εμφιαλωμένου και φιλτραρισμένου νερού στην Ελλάδα, αναζητά Οδηγό Γ' Κατηγορίας για το υποκατάστημα της στη Λάρισα. Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα Γ' Κατηγορίας με ΠΕΙ και ψηφιακό ταχογράφο Φιλόδοξος χαρακτήρας   Παροχές: Πενθήμερη εργασία, ασφάλιση...
Αθήνα
Empiria Group
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Empiria Group is seeking to hire  for our properties in Paros: DRIVER About us: Empiria Group, owns, manages, and operates a unique collection of luxury hotels & villas, members of The Luxury Collection & Design Hotels of Marriott International, located...
Αθήνα