Ζητείται προσωπικό στον τομέα Βιομηχανία και Παραγωγή για τη θέση Μηχανικός ΣυντήρησηςHrstrategy Human Resources
Επωνυμία Εταιρείας: Hrstrategy Human Resources
Έδρα: Λ. Κηφισίας 130, ΑΘΗΝΑ, 11526, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 26


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 18/06/2020


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Ο πελάτης μας, εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στα βόρεια προάστια της Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό συντήρησης εργοστασίου.

Καθήκοντα

Ο μηχανικός συντήρησης εργοστασίων εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε τύπος εξοπλισμού λειτουργεί κατάλληλα.

Υπεύθυνος για την λειτουργία σε μια ευρεία ποικιλία των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής, θέρμανσης/ψύξης ή προετοιμασίας τροφίμων.

Εκτελεί την τακτική συντήρηση, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και διενεργεί τις επισκευές όπως απαιτείται.

Ο μηχανικός συντήρησης θα είναι επίσης αρμόδιος για την αφαίρεση του παλαιού εξοπλισμού και την εγκατάσταση των νέων μηχανών.

Αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης και εργάζεται σε πρωινό ωράριο, ενώ εκτός ωραρίου αν συμβούν βλάβες, on-call.

Σύμβαση αορίστου χρόνου


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας