Ζητείται προσωπικό στον τομέα Λογιστικά και Οικονομικά για τη θέση ΛογιστήςHrstrategy Human Resources
Επωνυμία Εταιρείας: Hrstrategy Human Resources
Έδρα: Λ. Κηφισίας 130, ΑΘΗΝΑ, 11526, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 26


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 29/06/2020


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Τεχνική – κατασκευαστική εταιρία πελάτης μας ζητά να προσλάβει λογιστή ή λογίστρια στο Μαρούσι.

Προσόντα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες, εκτός από την προϋπηρεσία τους που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ετών, θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

- Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.

- Να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού.

- Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση λογιστικών πακέτων.

- Καλή γνώση του λογιστικού κυκλώματος σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την καταχώρηση και έλεγχο λογιστικών εγγραφών.

- Γνώση υπολογισμού και προετοιμασίας προς υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, εργοδοτικών εισφορών κα).

- Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

- Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων. 


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας