Ζητείται προσωπικό στον τομέα Δημ.Σχέσεις - Marketing - ΜΜΕ για τη θέση Senior Product ManagerHrstrategy Human Resources
Επωνυμία Εταιρείας: Hrstrategy Human Resources
Έδρα: Λ. Κηφισίας 130, ΑΘΗΝΑ, 11526, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 29


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 29/10/2020


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης
Ο πελάτης μας φαρμακευτική εταιρία με έδρα στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει Senior Product Manager

Κύριες υπευθυνότητες
Διασφαλίζει την βέλτιστη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, την τακτική και τους διαθέσιμους πόρους.
Διαχείριση και διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και ανάπτυξης των μελών της ομάδας marketing.
Καταρτίζει το marketing plan και τις μεθόδους προώθησης για υπάρχοντα αλλά και νέα
σκευάσματα.
Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Πωλήσεων και κατευθύνει την προώθηση και το marketing των σκευασμάτων.
Καθορίζει τα μηνύματα, την αγορά στόχο, τα μέσα προβολής και υποστηρίζει την ομάδα πωλήσεων στην επίτευξη των στόχων.
Διεξάγει SWOT ανάλυση για κάθε υπάρχον και νέο σκεύασμα και προτείνει ανάλογες δράσεις και ενέργειες. 
Αναλύει τον ανταγωνισμό και τις τάσεις της αγοράς, επίσης καθορίζει την τοποθέτηση των σκευασμάτων και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. 
Υπεύθυνος/η για την  εκπαίδευση των πωλητών στα προϊόντα της εταιρείας.
Διερεύνηση Αγοράς 
Συμμετοχή σε συνέδρια
Μηνιαίες αναφορές δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators) πωλήσεων και ενεργειών προς την Διοίκηση της εταιρείας.
Υποστήριξη Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Απαιτούμενα προσόντα :
Πτυχίο Α.Ε.Ι. (επιστημών θετικής κατεύθυνσης και υγείας), Μεταπτυχιακό σε Business ή Μάρκετινγκ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
3-4 έτη προϋπηρεσίας ως Senior η Product Manager σε εμπορικά τμήματα φαρμακευτικών εταιρειών.
Πολύ καλή χρήση MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση και κατανόηση του ελληνικού φαρμακευτικού περιβάλλοντος και Συστήματος Υγείας.
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο 
Αναλυτικές ικανότητες 
Δεξιότητες διαχείρισης έργου
Πρωτοβουλία και αυτονομία  
Διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 
Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες