Ζητείται προσωπικό στον τομέα Διαχείριση / Γραμματεία / Υποδοχή για τη θέση Υπάλληλος ΓραφείουFOCUS-ON GROUP
Επωνυμία Εταιρείας: FOCUS-ON GROUP
Έδρα: , Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 5


  • Κωδικός Θέσης: 0124

    Ώρες Επικοινωνίας: 09:00 έως 17:00

    Είδος Απασχόλησης: Μόνιμη

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Έληξε


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης
Η FOCUS-ON GROUP δραστηριοποιείται στον χώρο των Υπηρεσιών Διαδικτύου και του Digital Marketing. Ζητείται κοπέλα που θα καλύψει την θέση γραμματειακής υποστήριξης στα κεντρικά γραφεία στην Γλυφάδα .

Η θέση αναφέρεται σε γραμματειακή υποστήριξη και αφορά στην εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχιούχος σχολής κατεύθυνσης Γραμματέων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Εμπειρία σε γραμματεία τουλάχιστον 2 ετών
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Proficiency level)-η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
Οργανωτικότητα και αίσθημα ευθύνης 
Αξιοπιστία & εχεμύθεια
Προσοχή στη λεπτομέρεια, μεθοδικότητα, multitasking
Άτομο επικοινωνιακό με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας

Παρέχονται
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Σταθερό ωράριο 
Δυνατότητες εξέλιξης
Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.
Συνεχής εκπαίδευση


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες