Ζητείται προσωπικό στον τομέα Διαχείριση / Γραμματεία / Υποδοχή για τη θέση Διοικητικός ΥπάλληλοςTALIS S.A
Επωνυμία Εταιρείας: TALIS S.A
Έδρα: KHFISIAS 312, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 3


  • Έληξε


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

 Στελέχη διοικητικής υποστήριξης τεχνικών συμβούλων συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ),ζητούνται από την talis A.E,για λογαριασμό πελάτη μεγάλης εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εταιρία συμβούλων, εμπειρία σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων συμβουλευτικής ,εμπειρία στην οργάνωση διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ .Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας