Ζητείται προσωπικό στον τομέα Ανθρώπινοι Πόροι για τη θέση Υπεύθυνος ΜισθοδοσίαςHrstrategy Human Resources
Επωνυμία Εταιρείας: Hrstrategy Human Resources
Έδρα: Λ. Κηφισίας 130, ΑΘΗΝΑ, 11526, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 26


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 29/06/2020


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Πελάτης μας κατασκευαστική εταιρία στο Μαρούσι επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία Υπεύθυνο Μισθοδοσίας Οικοδομικών έργων.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώση εργατικής νομοθεσίας.

Γνώση Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Μερική γνώση λογιστικού σχεδίου.

Επαρκή γνώση εκπλήρωσης των τυπικών υποχρεώσεων της εταιρίας (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ κλπ.)

Γνώση των συστήματος έκδοσης μισθοδοσίας οικοδομικών ημερομισθίων απαραίτητη.

 

Τα καθήκοντα του/της κατόχου της θέσης θα είναι:

Παρακολούθηση και έλεγχος μισθολογικών μεταβολών.

Καταχώρηση των στοιχείων στο μηχανογραφημένο σύστημα μισθοδοσίας.

Παρακολούθηση και τακτοποίηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Η παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος.

Η παροχή στατιστικών στοιχείων προς τη διοίκηση.

Η συμφωνία των στοιχείων και το κλείσιμο του μήνα.


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας