Ζητείται προσωπικό στον τομέα Ανθρώπινοι Πόροι για τη θέση Βοηθός Τμήματος Ανθρώπινων ΠόρωνMASTER PLUS HR
Επωνυμία Εταιρείας: MASTER PLUS HR
Έδρα: ΚΛΕΜΑΝΣΩ 4, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 8


  • Κωδικός Θέσης: ΠΑ01

    Είδος Απασχόλησης: Πρακτική Άσκηση

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Έληξε


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Πελατών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή

Η MASTER PLUS HR, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού (έδρα Γλυφάδα) με αναπτυσσόμενη παρουσία στην Ελληνική αγορά, αναζητά να καλύψει:

Αντικείμενο

Ο/Η ασκούμενος/η θα πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση στις  Δ/νσεις  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Πελατών της εταιρίας, σε ένα από τα εξής τμήματα: Ανεύρεσης & Αξιολόγησης Στελεχών, Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης, outsourcing Μισθοδοσίας, Ανασχεδιασμός Λειτουργίας Ανθρωπίνων Πόρων των Επιχειρήσεων και Οργάνωση Σεμιναρίων.

Προφίλ υποψηφίου

Τελειόφοιτος TEI τμημάτων σχετικών με Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γνώση MS Office

Άριστη γνώση Αγγλικών

Παροχές

Αποδοχές  πρακτικής άσκησης

Σταθερό ωράριο εργασίας (9:00-17:00)

Συνεχής εκπαίδευση στα αντικείμενα εργασίας

Οι σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην MASTER PLUS HR θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με οργανωμένες διαδικασίες και συστήματα εργασίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, να εμβαθύνουν στο πεδίο ενδιαφέροντός τους και να χτίσουν τα θεμέλια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις υποψηφίων τελειόφοιτων Τ.Ε.Ι. που πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα, τα οποία θέτει η σχολή τους, για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό ΠΑ01,  


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες