Ζητείται προσωπικό στον τομέα Ανθρώπινοι Πόροι για τη θέση Διευθυντής ΠροσωπικούHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Εθνικής Αντιστάσεως 17, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15235, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 19


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 24/06/2019


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία με έδρα στη Δυτική Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία HR Manager.Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:Στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων και την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων διοίκησης της απόδοσης.Στην αξιολόγηση των προσλαβανομένων και στη σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση.Στην έκδοση δελτίων ωρομέτρησης προσωπικού και κατανομής στα επιμέρους έργα της εταιρίας.Στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.Στην παρακολούθηση της μισθοδοσίας και του κόστους προσωπικού.Στην εφαρμογή των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας.Στην τήρηση των απαιτούμενου από τη νομοθεσία έγγραφου τύπου (προσλήψεων, αποχωρήσεων, προγραμμάτων εργασίας κλπ.)Δημιουργία και αναθεώρηση περιγραφών εργασίας των εργαζομένων της εταιρίας.Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:Πτυχίο ανωτάτης σχολής.Προϋπηρεσία 5 ετών σε τμήμα προσωπικού οργανωμένης επιχείρησης με αντίστοιχα καθήκοντα.Γνώση εκτός από την ελληνική, και της αγγλικής γλώσσας.Ικανότητα να εκπαιδευθούν σε ένα δομημένο περιβάλλον εργασίας.Γνώση συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού, προσλήψεων, ΕΡΓΑΝΗ, εργατικών και ασφαλιστικών.Η εταιρία προσφέρει:Εργασιακή σταθερότητα με δυνατότητες εξέλιξης σε έναν ισχυρό εργοδότη.

 Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας