ΙΕΚ ΑΚΜΗ


  •    Τίτλοι Σπουδών:

  •    Διδακτική Εμπειρία:

  •    Ενδεικτικοί Τίτλοι Εισήγησης Σεμιναρίων:

  •    Πρόσθετες Πληροφορίες:

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

    Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Εισηγητή Σεμιναρίου.