Αναζήτηση ΕργασίαςΣύνθετη Αναζήτηση
ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Ηλεκτροσυγκολλητής

Our client a construction group of companies, wishes to hire Welders in Germany (Mecklenburg area). The right candidates: Recently experienced in constructions, for at least 4 years in the same specialty. Specialized in DIN 141, 135 and 136. With a basic command of English or German (at least A2 level). The most experienced will be assigned to Foremen positions provided they hav…

 • Ηλεκτροσυγκολλητής
 • 25/06/2020

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Μηχανικός

Ζητείται απόφοιτος/η Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος / Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ σε επιχείρηση Συμβούλων Μηχανικών. Απαιτούμενα προσόντα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση Autocad, επιθυμητή γνώση SolidWorks ή Inventor, επιθυμητή γνώση CorelDraw ή Photoshop, επιθυμητή γνώση προγραμμάτων της 4Μ (adapt/fine, KENAK). …

 • Μηχανικός
 • 23/03/2020

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Σχεδιαστής CAD

Σχεδιάστρια ζητείται από εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού για τμήμα πωλήσεων. Αντικείμενο σχεδιασμός και προσφορές για χώρους εστίασης. Γνώσεις: Αγγλικά, AutoCAD Office.…

 • Σχεδιαστής CAD
 • 03/06/2019

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τεχνικός - Ηλεκτρολόγος για εγκαταστάσεις και συντηρήσεις μηχανημάτων εξοπλισμού. …

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 28/05/2019

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Σχεδιαστής CAD

Σχεδιαστής ή σχεδιάστρια ζητείται από εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού για τμήμα πωλήσεων. Αντικείμενο σχεδιασμός και προσφορές για χώρους εστίασης. Γνώσεις: Αγγλικά, AutoCAD Office.…

 • Σχεδιαστής CAD
 • 28/05/2019

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Ειδικός Τοπογραφικών Εργασιών

Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί Τοπογράφο Μηχανικό.…

 • Ειδικός Τοπογραφικών Εργασιών
 • 01/04/2019

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Μηχανικός

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται μηχανικοί, αρχιτέκτονες και μηχανολόγοι απόφοιτοι ΑΕΙ. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και βαθμός πτυχίου πάνω από 7 και να διαθέτει ΙΧ για τις μετακινήσεις του. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους.  Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. …

 • Μηχανικός
 • 15/10/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Ειδικός Τοπογραφικών Εργασιών

Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί Τοπογράφο Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία. …

 • Ειδικός Τοπογραφικών Εργασιών
 • 03/10/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Πολιτικός Μηχανικός

Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό.  …

 • Πολιτικός Μηχανικός
 • 06/09/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Ειδικός Τοπογραφικών Εργασιών

Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί Τοπογράφο Μηχανικό. …

 • Ειδικός Τοπογραφικών Εργασιών
 • 10/07/2018