ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Στο σημερινό περιβάλλον εργασίας δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια άστοχων επιλογών, σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μάλιστα στη στελέχωση προσωπικού των επιχειρήσεων. Η στελέχωση, ασχολείται με την εύρεση και την αντιστοίχηση προσωπικού, μεσαίου και ανώτερου επιπέδου, με θέσεις που καλύπτουν μόνιμες και προσωρινές, ανάγκες πρόσληψης.

Κατά μέσο όρο για μια αγγελία αποστέλλονται 350-450 βιογραφικά. Για ένα στέλεχος, της εταιρείας σας, χωρίς την απαραίτητη εμπειρία στο χώρο της επιλογής προσωπικού,είναι αρκετές χρειάζονται 10άδες χαμένες ανθρωποώρες εργατοώρες από την καθημερινή του εργασία με αμφίβολο αποτέλεσμα. Οι συνεργάτες μας έχουν σημαντική πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων καθώς και στο συμβουλευτικό χώρο, διαθέτοντας εργασιακή εμπειρία και σπουδές στο εξωτερικό. Κατέχουν σημαντικές γνώσεις στη λειτουργία της αγοράς και της επιλογής προσωπικού. Έτσι, είναι ικανοί να εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη, μέσω των βιογραφικών τους, για να ενισχύσουν σημαντικά την απόδοση της επιχείρησής σας.


Υπηρεσία επιλογής βιογραφικών (CVscreening)

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας μας και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού και αξιολόγησης συγκεκριμένων κριτηρίων, με τη χρήση ερωτηματολογίων προ αξιολόγησης. Έτσι επιλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να εργασθούν στην εταιρεία και το προφίλ τους ταιριάζει στα κριτήρια της αγγελίας (ηλικία, φύλλο, εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία κτλ.). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής/διαλογής βιογραφικών παρουσιάζονται σε μια συνοπτική αναφορά. Η διάρκεια της διαλογής βιογραφικών εξαρτάται από το είδος και τις προδιαγραφές της και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά,συνολικά,τις 53 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με το πλήθος των βιογραφικών).Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να αγοράσετε την Υπηρεσία.

Οι Πελάτες μας