Ζητείται προσωπικό στον τομέα Τραπεζικά και Ασφαλιστικά για τη θέση Στέλεχος Εξυπηρέτησης ΠελάτωνHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 14


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 17/04/2018


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής οικονομικών υπηρεσιών και μελετών στο Μαρούσι Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Υπεύθυνο Τμήματος Εμπορικής Υποστήριξης.

Ο - η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

Παραλαμβάνει, αναλύει και ιεραρχεί τα αιτήματα των πελατών της εταιρίας,

Αναθέτει τα αιτήματα στους αντίστοιχους Account Managers και παρακολουθεί την πορεία της προετοιμασίας ανάληψης δράσης από εκείνους προκειμένου τα αιτήματα αυτά να ολοκληρωθούν,

Συνεργάζεται με τα στελέχη διεξαγωγής των οικονομικών μελετών της εταιρίας  προκειμένου να προετοιμαστούν οι οικονομικές προσφορές παροχής υπηρεσιών προς νέους πελάτες,

Προσόντα των υποψηφίων

Να είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμητά οικονομικού αντικειμένου ή διοίκησης επιχειρήσεων ή μηχανικοί,

Να μιλούν και να γράφουν αναφορές σε άριστα Ελληνικά,

Επιθυμητά να μιλούν και να γράφουν πάρα πολύ καλά την Αγγλική,

Να διαθέτουν 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τμήμα εμπορικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών οργανωμένης εταιρίας.

 


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας