Ζητείται προσωπικό στον τομέα Τουρισμός - Εστιάση για τη θέση Διευθυντής ΕστιατορίουAlpha Plan Consultants Δωδεκανησου
Επωνυμία Εταιρείας: Alpha Plan Consultants Δωδεκανησου
Έδρα: Αυστραλίας 114, ΡΟΔΟΣ, 85100, ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 1


  • Κωδικός Θέσης: Α1

    Ώρες Επικοινωνίας: 08:30 έως 16:30

    Είδος Απασχόλησης: Μόνιμη

    Περιοχή Εργασίας: Νησιά Αιγαίου

    Έληξε


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης
Η Alpha Plan Consultants Δωδεκανήσου, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:

Διευθυντή Εστιατορίου (Κωδ. Θέσης: Α1)
Καθήκοντα:
Ομαλή λειτουργία του εστιατορίου και παροχή άριστης ποιότητας εξυπηρέτησης και προϊόντος, σύμφωνα με τα πρότυπα της Εταιρείας
Προώθηση των πωλήσεων και αύξηση του τζίρου, παράλληλα και σε συνάρτηση πάντα με το guest satisfaction.
Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού με καθοδήγηση, υποκίνησης και παροχή κινήτρων
Έλεγχος και ευθύνη οικονομικών δεδομένων/επίτευξη οικονομικών στόχων
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού ή Ιδιωτικής Σχολής
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση
Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών (γραπτώς & προφορικώς)
Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office,  Internet, email, Κοινωνικά Δίκτυα κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας
Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα
Ικανότητα διαχείρισης του προσωπικού

Παροχές
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Bonus παραγωγικότητας

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν και θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  αναγράφοντας τον παραπάνω κωδικό θέσης.Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας