Ζητείται προσωπικό στον τομέα Πληροφορική για τη θέση ΠρογραμματιστήςHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 11


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Θεσσαλονίκη

    Λήγει: 18/01/2018


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης


Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση του ERP συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματιστή ERP.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

- Απόφοιτοι Σχολής Προγραμματισμού

- Γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων

- Γνώσεις παραμετροποίησης ERP ή άλλων εμπορικών εφαρμογών

- Γνώσεις Γενικής Λογιστικής

- Να μιλούν πολύ καλά Αγγλικά

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε 


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας