Ζητείται προσωπικό στον τομέα Πληροφορική για τη θέση ΠρογραμματιστήςHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 11


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Θεσσαλονίκη

    Λήγει: 26/01/2018


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Εταιρία λογισμικού και εμπορίας συστημάτων πληροφορικής θέλει να προσλάβει έναν ή μία Programmer

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να γνωρίζουν:

προγραμματισμό C#,

βάσεις δεδομένων,

HTML-CSS-Javascript,

 

ενώ επιθυμητό θα ήταν να γνωρίζουν:

ASP.NET (WEb Forms & MVC)

jQuery & jQuery UI

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας