Ζητείται προσωπικό στον τομέα Λογιστικά και Οικονομικά για τη θέση Internal AuditorHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 14


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 22/04/2018


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Εταιρία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μελετών στην Αθήνα ζητά να προσλάβει μόνιμα έναν ή μία Internal Auditor.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:

Πτυχίο οικονομικής σχολής ή διοίκησης επιχειρήσεων

Πιστοποίηση ACCA

Γνώση των IFRS

Γνώση του λογιστικού κυκλώματος

Άριστη γνώση εκτός της Ελληνικής και της Αγγλικής

Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών συστημάτων γραφείου, επιθυμητή η πολύ καλή γνώση ERP

Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ελεγκτική εταιρία ή οργανωμένη εταιρία του ιδιωτικού τομέα

O - H κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

Εποπτεία της τήρησης των εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών

Εποπτεία του έργου 30 λογιστών και ελεγκτών κατά την τήρηση των πιο πάνω διαδικασιών


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας